Namens Woonbedrijf zette Roy Beijnsberger afgelopen donderdag zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Woonbedrijf en ‘thuis sluiten vanaf medio januari 2022 met hun woningaanbod voor senioren aan bij klantencentrum WoonincPlusVitalis. Het klantencentrum gaat vanaf volgend jaar verder onder de naam ‘SeniorenPunt’.

WoonincPlusVitalis ontstond in 2016 na de fusie tussen Vitalis Sociale Woonvormen en Wooninc. Vanuit een gezamenlijke visie op ‘zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen’ openden Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep, een gezamenlijk klantencentrum waar zorgadviseurs van Vitalis en verhuurconsulenten van Wooninc. intensief samenwerken. Zo vormen we samen één aanspreekpunt voor wonen, zorg en welzijn. En helpen we senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een formule die haar succes de afgelopen jaren bewees. Om het senioren nóg makkelijker te maken, hebben ook Woonbedrijf en ‘thuis het besluit genomen aan te sluiten bij het klantencentrum. Dit gebeurt in januari 2022. Vanaf dat moment gaat het klantencentrum verder onder de passende naam SeniorenPunt.

Meerwaarde uitbreiding samenwerking

Met de uitbreiding van Woonbedrijf en ‘thuis bemiddelt SeniorenPunt straks ruim 9.500 woon(zorg)oplossingen. Van sociale huur tot residentiële woonvormen en van volledig zelfstandig thuis wonen, tot wonen met zorg en volledig integrale zorgoplossingen. De toewijzing ervan blijft gelijk. Zo bieden we het sociale woningaanbod nog steeds aan via wooniezie.nl. SeniorenPunt is de plek waar senioren heldere informatie, advies op maat en persoonlijke begeleiding krijgen. De processen zijn versimpeld en de betrokken organisaties zijn op elkaar ingespeeld, kennen en vertrouwen elkaar.

Bijdragen aan fijn en ongestoord wonen voor onze senioren

Tijdens de ondertekening vertelde Roy waarom we het zo belangrijk vinden om samen te werken in SeniorenPunt: "We kijken er naar uit om samen de senioren in Eindhoven en omgeving te helpen in hun zoektocht naar een passende woon(zorg)oplossing. En daarmee voor hen één aanspreekpunt te zijn voor wonen, zorg en welzijn. We zijn blij dat Woonbedrijf hier een bijdrage aan kan leveren met haar expertise! Zo dragen we ook voor deze doelgroep nóg meer bij aan fijn en ongestoord wonen. Want als je door de bomen het bos niet meer ziet, niet weet waar te beginnen in je zoektocht naar een fijne plek om te wonen, zorg of welzijn. Hoe fijn is het dat je dan naar SeniorenPunt toe kunt, en je samen kunt kijken wat aansluit bij jouw wensen!"

Kennis delen

"De kracht van de dienstverlening blijft gelijk. Nog steeds helpen we senioren in hun oriëntatie naar een passende woon- en of zorgoplossing. En met de nieuwe samenwerking wordt onze gezamenlijke kennis alleen maar groter", aldus Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc. Daarnaast zijn de lijntjes vanuit SeniorenPunt met andere woningcorporaties en zorgorganisaties in de regio kort, zodat er een steeds beter overzicht ontstaat van de regionale mogelijkheden en vragen.

Adviseurs binnen SeniorenPunt hebben als doel om uiteindelijk tot een gericht advies te komen dat aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en wensen. Vinden senioren een geschikte zelfstandige woning of een zorgwoning dan sluiten ze via SeniorenPunt een huur- en of zorgovereenkomst met Wooninc., Vitalis, Woonbedrijf of ‘thuis af.