Fijn en ongestoord wonen voor bewoners vinden wij het belangrijkste. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe weten we of onze bewoners fijn en ongestoord wonen? Ons team Bewonersinformatie ging hiermee aan de slag. Zij ontwikkelden een meetsysteem en halen via vragenlijsten op hoe fijn en ongestoord onze bewoners wonen. We zijn nu 4 metingen verder. Meer dan 5.000 bewoners deelden hun verhaal.

De doelen waar we eind 2022 willen staan (ondernemingsplan) zijn opgenomen in de illustratie.

Klik hier om het artikel "Hoe fijn woon je?" uit Buurten te lezen
Lees hier het artikel ''Meten is weten" uit W magazine