De Eindhovense woningcorporaties en de gemeente Eindhoven zetten alles op alles om de grote woonopgave aan te pakken. Om de woningvoorraad te vergroten krijgt Eindhoven de komende 5 jaar er jaarlijks 600 sociale huurwoningen bij. Dit hebben de corporaties, gemeente Eindhoven en de huurdersvertegenwoordiging vastgelegd in de Prestatieafspraken 2022.

Woningmarkt in beweging brengen

Voor Woonbedrijf ligt de nadruk in de afspraken op het beschikbaar hebben en houden van de voorraad betaalbare huurwoningen om zo een bijdrage te leveren aan een inclusieve stad. "We brengen de woningmarkt in beweging door samen meer dan 3000 betaalbare huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad de komende 5 jaar", vertelt Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder Woonbedrijf. "Onze grootste uitdaging is om samen met de gemeente ervoor te zorgen dat deze plannen ook snel woningen opleveren waar onze bewoners fijn en ongestoord in kunnen wonen."

Aan de slag met verduurzaming

Duurzaamheid is ook een belangrijk thema in de gemaakte afspraken. Zo gaan we aan de slag met verduurzaming en renovatie van naoorlogse eengezinswoningen in de Generalenbuurt en Jagershoef. Ook willen we een bijdrage leveren om energiearmoede tegen te gaan door bijvoorbeeld extra energieboxen in te zetten. Verder sluiten we dit jaar samen met 'thuis aan bij het klantencentrum SeniorenPunt. Doel hiervan is senioren nog beter helpen bij hun zoektocht naar een passende woning. Zij kunnen dan bij één punt terecht voor het totale aanbod levensloopbestendige woningen.