Vanaf vandaag verandert de naam van klantencentrum WoonincPlusVitalis in SeniorenPunt. De naamsverandering is het gevolg van de samenwerking met twee nieuwe partners: Woonbedrijf en 'thuis. Wij bieden naast initiatiefnemers Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep vanaf nu ook ons seniorenwoningaanbod aan via SeniorenPunt. Daarmee breidt het aanbod voor senioren uit naar ruim 9.500 zelfstandige woningen en zorgwoningen.

Onveranderde rol
De rol van SeniorenPunt blijft hetzelfde als die van het klantencentrum WoonincPlusVitalis: één aanspreekpunt voor alle vragen over wonen, zorg en welzijn. "Adviseurs binnen SeniorenPunt brengen advies uit dat aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en wensen van senioren. Senioren kunnen hiervoor gewoon binnenlopen, maar mogen ook een afspraak maken", vertelt Pascale Bartels, directeur van SeniorenPunt. Vinden ze een geschikte zelfstandige woning of een zorgwoning dan sluiten ze via SeniorenPunt een huur- en/of zorgovereenkomst af met Wooninc., Vitalis, Woonbedrijf of 'thuis. Het sociale woningaanbod wordt nog steeds geadverteerd via wooniezie.nl.

Pionieren voor senioren
SeniorenPunt blijft investeren in nieuwe samenwerkingen. "Het is fijn om te merken dat de lijntjes vanuit SeniorenPunt met andere woningcorporaties en zorgorganisaties in de regio inmiddels erg kort zijn. Er ontstaat hierdoor een steeds beter overzicht van de regionale mogelijkheden en vragen", aldus Pascale Bartels. "Zo leveren we momenteel vanuit SeniorenPunt een bijdrage aan andere lokale initiatieven. Elk met andere samenwerkingspartijen, maar met één gezamenlijk doel: het senioren makkelijk maken hun weg te vinden in wonen, zorg en welzijn", aldus Pascale Bartels.

Goede basis uit 2016
WoonincPlusVitalis ontstond in 2016 door de intensieve samenwerking tussen Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep. Vanuit een gezamenlijke visie op 'zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen' openden de twee initiatiefnemers, een gezamenlijk klantencentrum waar zorgadviseurs van Vitalis en verhuurconsulenten van Wooninc. intensief samenwerken. Ze vormen samen één aanspreekpunt voor wonen, zorg en welzijn. En helpen senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een formule die haar succes de afgelopen jaren bewees. En die voortgezet wordt met de nieuwe partners, Woonbedrijf en 'thuis.

Woonbedrijf kijkt uit naar de samenwerking
Zo helpen we samen de senioren in Eindhoven en omgeving in hun zoektocht naar een passende woon(zorg)oplossing. We zijn blij dat Woonbedrijf hier een bijdrage aan kan leveren met haar expertise. Zo dragen we ook voor deze doelgroep nóg meer bij aan fijn en ongestoord wonen.
Kijk voor meer informatie op www.seniorenpunt.nl.