Veel complexen van Woonbedrijf in Eindhoven hebben al een digitaal slot op de centrale toegangsdeur. Bewoners kunnen op hun eigen voordeur ook een digitaal slot laten zetten. Ieder jaar zijn vele ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een sleutelkluisje met reservesleutel bij de voordeur wordt opengebroken. Dit geeft schade, overlast en vooral gevoelens van onrust en onveiligheid. Door het plaatsen van een digitaal slot zijn onveilige sleutelkastjes niet meer nodig. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten introduceren Helmondse woningcorporaties en zorgpartijen Savant Zorg en de Zorgboog nu ook het systeem voor digitale sloten. In complexen waar veel ouderen wonen en zorg aan huis krijgen worden op de centrale toegangsdeuren digitale sloten geplaatst.

Unieke samenwerking
Door een unieke samenwerking tussen deze partijen kan vanaf april 2022 iedereen die zorg ontvangt (door een Helmondse zorgpartij of via mantelzorg) en hiervoor de zorgmedewerker toegang tot de woning moet geven een bijdrage aanvragen in de kosten van het aanbrengen van een digitaal slot. De gemeente Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten van het slot (een bijdrage van € 40,-). Die vergoeding is voor iedereen die zelfstandig woont en zorg ontvangt van Savant Zorg, de Zorgboog, of een andere erkende zorgorganisatie of aantoonbaar mantelzorg ontvangen.
Zorgwethouder Harrie van Dijk is trots op dit unieke initiatief: "Dit is ideaal voor bewoners die zorg aan huis krijgen. Het systeem van digitale sloten vermindert de kans op inbraken. En daardoor ervaren onze Helmondse bewoners een groter gevoel van veiligheid." Wethouder Van Dijk hoopt dat ook andere maatschappelijke organisaties en hulpdiensten zich bij dit initiatief aansluiten. Wethouder Wonen Gaby van den Waardenburg: "Deze samenwerking tussen Helmondse zorgpartijen en woningcorporaties is een grote winst. Zeker met de huidige vergrijzing is die integrale aanpak heel belangrijk."

Bewoners kunnen nu met korting een digitaal deurslot huren of aanschaffen
Vanaf april 2022 kan elke inwoner in Helmond die zorg ontvangt en hiervoor de zorgmedewerker toegang tot de woning moet geven een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten van het aanbrengen van een digitaal slot van Telelock. Met de proef willen de samenwerkende partijen bewoners stimuleren om hun reguliere sloten en sleutelkastje te vervangen voor een veiliger digitaal slot. "Onze cliënten zijn vaak niet in staat om zelf de deur te openen", vertelt Ine Eijdems, directeur Wijkzorg en Wijkverpleging bij de Zorgboog. "Daarom stoppen ze hun huissleutel in het kluisje naast de voordeur. Met een digitaal slot op de voordeur is dat niet meer nodig."

Vergoeding installatiekosten automatisch verrekend
De gemeente Helmond vergoedt éénmalig de helft van de installatiekosten bij cliënten die zorg aan huis krijgen en op hun huisadres in Helmond een digitaal slot laten monteren. Bewoners hoeven alleen het slot aan te schaffen via Telelock en de financiële bijdrage wordt vervolgens automatisch verrekend via de factuur. Een digitaal slot is te bestellen op www.telelock.nl/gemeentehelmond. Kijk voor meer informatie over de actie ook op www.helmond.nl/slimmesloten. De actieperiode loopt tot en met 31 maart 2023. Daarna bekijkt de gemeente of de proef wordt verlengd.

Langer en veiliger zelfstandig wonen dankzij digitale deursloten
Het aantal 75 plussers neemt de komende jaren alleen maar toe. Veel van deze mensen willen en kunnen steeds langer zelfstandig blijven wonen. "Doordat de zorg daar op inspeelt, kunnen ook in onze sociale huurwoningen veel ouderen langer op zichzelf wonen. Zelfstandig wonen betekent ook 'veilig' wonen. Daar leveren we als corporaties graag onze bijdrage aan", aldus Mirjam Kräwinkel, de directeur-bestuurder van woCom die namens de zes woningcorporaties in Helmond spreekt. "De bewoners kunnen nog steeds hun fysieke sleutel gebruiken. Maar door de centrale toegangsdeuren te voorzien van digitale sloten, hoeven de zorgmedewerkers geen honderden sleutels meer te gebruiken. Zo kunnen zij veiliger, sneller en makkelijker de verschillende gebouwen in."