Pilot doorstroom voor senioren in Eindhoven van start
Begin april ontvangen duizend senioren in Eindhoven een brief van de woningcorporatie waarvan zij een eengezinswoning huren. Zij kunnen voorrang krijgen op een seniorenwoning die beter past. Zo hoopt Woonbedrijf samen met de Eindhovense corporaties Wooninc, Trudo en ’thuis meer woningen vrij te maken voor gezinnen.

Er is sprake van een toenemende druk op de woningmarkt, waaronder die op sociale huurwoningen. De vraag is groter dan het aanbod. De Eindhovense corporaties willen in samenwerking met de gemeente daarom de sociale voorraad de komende jaren flink vergroten. Doorstroom op gang brengen en houden is ook een belangrijk speerpunt in de prestatieafspraken. Samen is onderzocht wat senioren tegenhoudt om te verhuizen naar een meer toekomstbestendige woning. Aan de hand daarvan is een plan van aanpak gemaakt om senioren te helpen bij het maken van een ‘verhuisstap’.

Win-win: verhuizen naar een fijne plek én een grote woning achterlaten
Er worden in Eindhoven duizend huishoudens van 55 jaar en ouder gefaseerd aangeschreven. Het gaat om senioren die wonen in een eengezinswoning met tenminste 3 slaapkamers. We hopen dat deze bewoners gaan nadenken over verhuizen naar een seniorenwoning van een van de corporaties. Bijvoorbeeld omdat trap lopen niet meer zo makkelijk gaat of omdat het onderhouden van de tuin te zwaar wordt. Of omdat ze in een omgeving willen wonen waar ze andere senioren makkelijker kunnen ontmoeten. Met de voorrangsregeling verlagen we de drempel om ook echt de ‘verhuisstap’ te zetten ‘van groot naar beter wonen’. Daarmee komen er meer woningen vrij voor gezinnen die wat groter willen wonen, omdat er bijvoorbeeld een kindje op komst is.

Samen beweging creëren op de woningmarkt
Tijdens een proefperiode van twee jaar bekijken we hoe het gaat en of we meer senioren kunnen vragen of ze voorrang willen. Wat gaat goed, wat kan anders? Aanpassingen voeren we in die tijd door, zodat er na twee jaar een doorstroom op gang is gekomen die ook in andere gemeenten of voor andere doelgroepen toegepast zou kunnen worden. Verhuizen naar een plek die past bij iemands levensfase is belangrijk voor alle leeftijden. Zodat het nergens stokt, maar goed blijft ‘doorstromen’. Zo kan iedereen fijn wonen op een passende plek.

SeniorenPunt staat klaar voor senioren
7 maart opende SeniorenPunt haar deuren en veranderde de naam van klantencentrum WoonincPlusVitalis officieel in SeniorenPunt. De naamsverandering was het gevolg van het uitbreiden van de samenwerking tussen initiatiefnemers Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep en de nieuwe partners, de Eindhovense woningcorporaties Woonbedrijf en ‘thuis. SeniorenPunt heeft als doel het senioren makkelijk te maken hun weg te vinden in wonen, zorg en welzijn. De voorrangsregeling ‘van groot naar beter wonen’ is het eerste initiatief dat vanuit SeniorenPunt gezamenlijk wordt opgepakt.