Woonbedrijf heeft de ambitie om de komende 10 jaar gemiddeld 600 nieuwe duurzame en betaalbare woningen per jaar te bouwen. Om dat doel te halen zijn ze een samenwerking aangegaan met 3 vaste ketenpartners in nieuwbouw. Heijmans Woningbouw, Huybregts Relou en Stam + De Koning nemen steeds circa 450 woningen per jaar voor hun rekening. Op 14 juli zetten de 4 partijen een grote stap richting die samenwerking en tekenden de intentieovereenkomst.

Met Stam + De Koning werkt Woonbedrijf al langer samen op het gebied van nieuwbouwprojecten. Na een zorgvuldige selectie zijn daar de ketenpartners Heijmans en Huybregts Relou bijgekomen. Nu de intentie er ligt, gaan de ketenpartners aan de slag met de eerste projecten en werken de inhoud van de samenwerking verder uit. Want het gaat niet alleen over contractuele en financiële zaken en het behalen van optimale plannen, maar ook over uitgangspunten in cultuur, gedrag, veiligheid en wederzijds vertrouwen. Alle partijen willen daarin op één lijn zitten. Marja Hulsebos, ketenregisseur bij Woonbedrijf: "We moeten meer presteren met dezelfde mensen. Dan is samenwerken met goede partners essentieel. Zo kunnen we meer en sneller bouwen en dat komt onze huurders ten goede."

Ketenpartners nemen het project eerder over
Woonbedrijf gaat meer aan de voorkant van het bouwproces zitten. Denk aan: gesprekken voeren met gemeente(n) en ontwikkelaars, locaties vinden en kijken naar opties in eigen bezit. De ketenpartners gaan vanaf een pril ontwerp de plannen uitwerken volgens de kaders die Woonbedrijf heeft meegegeven. "De ketenpartners nemen dus in een eerder stadium het stokje van ons over," aldus Marja Hulsebos. "Voor Woonbedrijf betekent dat ook een veranderopgave in het durven loslaten."

De basis is gelegd
Voorafgaand aan de ondertekening hebben alle partijen een gezamenlijk intensief voorbereidingstraject doorlopen. Hierbij zijn ambities en doelen vastgelegd en zijn de processen op elkaar afgestemd. Dat geldt ook voor contracten, afspraken en andere documenten die er al zijn. Marja: "Het zijn stappen die je niet steeds opnieuw hoeft te zetten. En daar zit voor ons de winst die kwaliteit en snelheid oplevert.

"Fijn en ongestoord wonen staat bij Woonbedrijf op nummer 1. Dat is voor Woonbedrijf bij elke samenwerking de belangrijkste pijler," aldus algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf Ingrid de Boer, "Met de ketenpartners willen we continu leren, verbeteren en innoveren. Dat levert voor bewoners kwalitatief betere woningen op, die we steeds meer, sneller en duurzamer kunnen bouwen."