Het nieuwbouwplan van Woonbedrijf om op de campus van de TU/e 735 studentenwoningen te realiseren is in een volgende fase. Met het toekennen van de omgevingsvergunning kan de volgende stap gezet worden: de start van de bouwwerkzaamheden in november 2022. De bouw duurt naar verwachting 1,5 jaar. Dat betekent dat de 735 studentenwoningen zomer 2024 opgeleverd kunnen worden.

Opzet van het plan
Het plan (ontworpen door VenhoevenCS) bestaat uit twee woontorens en een studentendorp. In de toren aan de westkant komen 278 studentenwoningen, de oostelijke toren bestaat uit 371 studentenwoningen. Beide torens zijn ongeveer 50 meter hoog (16 woonlagen). Tussen de twee torens komt het 'studentendorp' met 86 woningen verdeeld over 5 straatjes met 2 woonlagen, vooral voor groepswonen. De begane grond van de torens, de koppen van het studentendorp, een boulevard aan het water (blauwe loper) en het recreatieve groen vormen straks het sociale hart van de community. Hier komt onder andere een 'Makerspace', ontmoetingsruimten, voorzieningen en andere ruimtes/locaties die we samen met de studenten invullen. Op de etages komen ook ontmoetingsruimten waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Het plan bestaat zo uit een mix van verschillende functies die uitnodigen om samen te zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de toekomstige bewoners.

De woningen worden gebouwd door Heijmans en komen op de plek waar eerst 'het Paviljoen' stond, het eerste gebouw van de TU/e uit 1956. Het Paviljoen is circulair gesloopt, wat betekent dat we bij de bouw sommige onderdelen kunnen hergebruiken.

'Behoefte aan studentenhuisvesting groot'
Opdrachtgever Woonbedrijf is de eigenaar van de nieuwbouw, en zal de woningen verhuren via Vestide. Dit is de naam waaronder de studentenhuisvester van Woonbedrijf bekend is.

Marieke Franken, directeur Woonbedrijf: "We zijn blij dat we de volgende stap kunnen zetten in dit project om zo een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een fijn en betaalbaar thuis voor studenten. De behoefte aan studentenhuisvesting is groot en tegelijkertijd zien we de bouwkosten stijgen en het tekort aan materialen en capaciteit toenemen. Samen met alle betrokken partijen hebben we de sterke wil en ambitie geuit om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren. We zijn bijzonder trots dat dit gelukt is en dat we in november van dit jaar kunnen starten met de bouw."

"Door de groeiende studentenaantallen en de grote krapte op de woningmarkt, is er een flink toegenomen behoefte aan extra woonruimte voor studenten", vertelt Nicole Ummelen, vice-voorzitter van de TU/e. "Het is daarom erg belangrijk dat dit project binnenkort van start gaat, zoals afgesproken in het Eindhovense convenant studentenhuisvesting. Het zal niet alleen veel studenten voorzien van mooie huisvesting op een prachtige groene locatie, maar met de extra bewoners wordt de campus nog meer een bruisende plek, waar het voor iedereen prettig wonen, werken en sporten is. Ik ben ook blij dat er in het project speciale aandacht is voor welzijn en communityvorming."

Studenten hebben een belangrijke stem in dit project
Onderdeel van het plan is ook het betrekken van studenten. Sinds de start van het project denken studenten mee over verschillende zaken rondom de nieuwbouw. In het volgend collegejaar wordt deze inzet van studenten geïntensiveerd en gaan we bouwen aan een community van studenten die meedenken, meedoen en meebeslissen over de verdere invulling van het plan.