Zondag 28 augustus vond de activiteit Podiumkunst Dirigentplein plaats met behulp van het Buurtfonds van Woonbedrijf. De 83 seniorenwoningen aan het Dirigentplein zijn verdeeld in drie gebouwen. Deze gebouwen worden verbonden met een houten dek. Maar ook worden ze met elkaar verbonden doordat er buitengewoon veel creativiteit is onder de bewoners!

Op 28 augustus toonden een aantal creatieve bewoners hun werken aan hun medebewoners. En wat was het mooi. De prachtigste schilderijen, beelden, foto’s maar ook miniatuurhuisjes stonden in de centrale hal en hingen in de gang. Ook hadden enkele mensen hun huis opengesteld voor belangstellenden om hun werken te tonen.

Minstens zo bijzonder waren de verhalen die bij de werken horen. Want wat maakt nou dat je juist déze foto maakt? Hoeveel uren werk zitten er eigenlijk in het maken van een miniatuurhuisje? Een bewoonster maakt beeldjes van hazewindhonden voor het goede doel (de opvang van "afgedankte" dieren in Spanje). Al met al stof om uren met elkaar over te praten en elkaar beter te leren kennen.