Sinds 2018 werken de Eindhovense corporaties en de gemeente Eindhoven samen aan de ambitie voor een duurzaam Eindhoven in het Duurzaamheidspact. Nu in 2022 is de verduurzamingsopgave groter en urgenter dan ooit. Woonbedrijf en Wooninc. gaan daarom woningen ruilen om sneller te kunnen verduurzamen. Woonbedrijf ruilt eind december 2022 442 woningen in Nuenen en Waalre tegen 655 woningen van Wooninc. in Eindhoven en Geldrop. Energiezuinig bezit van Woonbedrijf wordt geruild tegen woningen van Wooninc. die minder energiezuinig zijn.

Beperkte investeringscapaciteit
Het verduurzamen van woningen is nodig om de klimaatdoelstellingen van ons land te halen. Ook Wooninc. investeert in het verduurzamen van woningen. Helaas ontbreekt het Wooninc. tot op heden aan voldoende investeringscapaciteit om in hetzelfde tempo te versnellen als de collega-corporaties. In het Duurzaamheidspact hebben de corporaties afgesproken om Wooninc. te helpen verduurzamen.

Versneld verduurzamen en verdichten
Door samen te werken kunnen we versneld verduurzamen. Wooninc. en Woonbedrijf zijn sinds enkele maanden met elkaar hierover in gesprek. Woonbedrijf heeft grotere investeringsmogelijkheden en wil en kan helpen met het verduurzamen van het bezit van Wooninc. Dit doen we door bezit dat verduurzaamd moet worden, te ruilen tegen bezit dat al verduurzaamd is.

Win-win situatie
Door deze ruil kan Woonbedrijf zich terugtrekken uit twee niet-kerngebieden – de gemeenten Nuenen en Waalre – en zich richten op fijn en ongestoord wonen in buurten waar Woonbedrijf nu al veel bezit heeft. Voor Wooninc. sluit het bezit dat geruild wordt, goed aan op het reeds bestaande bezit en de beschikbare voorzieningen. Wooninc. kan haar bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Waalre en Nuenen.

Extra labelstappen en meer woningen gasloos maken
Wooninc. kan door deze ruil haar bezit flink verduurzamen. Hierdoor zet Wooninc. voor 2031 flink wat extra labelstappen en kan veel woningen gasloos maken. Woonbedrijf gaat de vijf geruilde complexen verduurzamen door renovatie of sloop-nieuwbouw. Met mogelijk zelfs uitbreiding van het aantal woningen door verdichting op locatie. Gezamenlijk zetten Wooninc. en Woonbedrijf met deze ruil 12.000 labelstappen extra en worden er 3.350 extra woningen gasloos gemaakt.

Financiële ruimte
Door de ruil in combinatie met het vervallen van de verhuurderheffing krijgt Wooninc. financiële ruimte om extra te investeren in woningen voor de doelgroepen senioren en woonwagenbewoners. En kan Wooninc. haar verkoopprogramma afbouwen, nu er door de ruil voldoende investeringscapaciteit beschikbaar blijft. Tenslotte kan Wooninc. investeren in betaalbaarheid door de streefhuren (bij nieuwe verhuring) te verlagen ten opzichte van nu.