Ingrid de Boer, algemeen directeur van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl neemt in 2023 - na dienstverband van 17 jaar - afscheid van Woonbedrijf. Ze wordt opgevolgd door Roy Beijnsberger (53). Roy Beijnsberger is sinds 2016 in dienst van Woonbedrijf. Ingrid de Boer draagt op 1 april 2023 het stokje over aan Roy Beijnsberger. Op de benoeming van Roy Beijnsberger is positief geadviseerd door de Autoriteit Woningcorporaties.

Ingrid de Boer (61) trad in 2006 in dienst bij Woonbedrijf als directeur/bestuurder.
Jan Maarten van der Meulen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Ingrid heeft altijd een sterke focus op de bewoner gehad, vooral op mensen die het moeilijk hebben. Zij zorgde voor samenwerking in de regio; met de gemeenten, met collega-corporaties en vooral met de bewoners. Onder haar leiding kwamen grote stadsontwikkelingsprojecten tot stand zoals in Strijp S, de renovatie van Philipsdorp en Tivoli en recent nog werd een tender gewonnen voor de nieuwbouw van ruim 700 studenteneenheden op de TU/e campus. Haar grote betekenis voor de regio werd in 2019 onderstreept door de verkiezing tot topvrouw van het jaar in 2019 voor het magazine Frits."

Ingrid de Boer: "Ik heb me altijd sterk verbonden gevoeld met Eindhoven en met deze regio. We hebben met z'n allen veel kunnen bereiken en daar ben ik trots op. Maar ik heb ook gezien dat er nog heel veel andere dingen te doen zijn in de wereld. Ik had altijd al het plan om nog voor mijn pensioendatum ruimte te maken voor andere passies en interesses. En die tijd is gekomen. Ik heb vorig jaar aan de Raad van Commissarissen gevraagd uit te kijken naar een opvolger. Roy is wat mij betreft de gedroomde opvolger. Ik draag mijn taken dan ook met groot vertrouwen aan hem over."

Beijnsberger trad in 2016 in dienst bij Woonbedrijf als directeur Financiën en Bedrijfsvoering. In 2019 kreeg hij een bredere portefeuille in de directie, waarin hij naast Financiën ook verantwoordelijk werd voor onder andere wonen, vastgoedstrategie en informatiemanagement. Voor zijn komst naar Woonbedrijf was Beijnsberger 15 jaar lang in dienst van de Gemeente Eindhoven.
RvC voorzitter Jan Maarten van der Meulen over de benoeming: "We hebben een uitstekende opvolger van eigen kweek. Dat tekent de kracht van onze organisatie. Roy Beijnsberger kent het bedrijf tot in de haarvaten en heeft net als Ingrid een sterke band met de regio. Het zijn uitdagende tijden, onder andere door de grote woningnood, de vergrijzing van de samenleving en de stevige ambities van Woonbedrijf op het gebied van dienstverlening en duurzaamheid. Roy is met zijn ervaring helemaal toegerust om het bedrijf naar de toekomst te leiden."

Roy Beijnsberger over zijn benoeming; "De opgaven waar we voor staan zijn groot. De wooncrisis en de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud betekenen dat we als Woonbedrijf een belangrijke maatschappelijke uitdaging hebben. We hebben onder leiding van Ingrid de Boer onze ambities dan ook fors vergroot. Onze mensen werken met veel passie aan het fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners. Ik kijk er met veel energie naar uit om daar, samen met gemeentes en andere partners, als bestuurder een bijdrage aan te mogen leveren."