Jaren geleden werd er alleen nog gedag gezegd tegen elkaar. Nu maken veel bewoners van Delishurck in Valkenswaard een praatje als ze elkaar zien. Mensen kennen en ontmoeten elkaar. "Eigenlijk begon dat met een nieuwjaarsreceptie in 2019", zegt Wilhelmien van Zuijlen. Samen met Maryse Thiels regelt ze vanaf die tijd leuke activiteiten voor bewoners.

Delishurck is een appartementengebouw voor bewoners van 55 jaar en ouder. Maryse woont er 3 jaar en Wilhelmien 4. Als zestigers behoren ze tot de jongere bewoners daar. Toen ze hier net woonde, kreeg Wilhelmien een vraag van een andere bewoner, Margriet. Of ze het leuk vond om samen een nieuwjaarsreceptie te organiseren. "Want er werd in het gebouw maar niks gedaan, zei Margriet. Nou, dat deden we. En daar kwamen best veel mensen op af."

Kletsen en jeu de boules

Ze organiseerden een kaartavond. "Al is dat veranderd in een wekelijkse kletsmiddag", zegt Wilhelmien lachend. "Want er werd meer gekletst dan gekaart." Ook was er voor corona elke maand een vrijdagmiddagborrel. En er is elke week jeu de boules. "Op de jeu de boulesbaan bij Kempenhof. Ook cliënten mogen meedoen. Maar die vinden het vaak leuker om te kijken." Ook zijn er af en toe optredens in het grand café, waar bewoners van Delishurck ook welkom zijn.

Een zomerse barbecue

Afgelopen zomer regelden de dames een barbecue. Een mooie manier om elkaar te leren kennen of weer even te zien. "We hadden ook een pot neergezet voor vrijwillige bijdragen", vertelt Maryse. "Voor toekomstige activiteiten. Daar hadden bewoners best wat geld in gestopt. Daaruit blijkt dat ze de activiteiten waarderen. Ze vinden het leuk als er iets georganiseerd wordt. Soms krijgen we leuke ideeën of tips. Er zijn ook een paar bewoners die met ons meedenken, onze ‘denktank’."

Een praatje maken en elkaar helpen

De activiteiten brengen leven in de brouwerij. Maar ze zorgen ook voor meer verbinding onder bewoners. Wilhelmien: "Mensen maken een praatje als ze elkaar tegenkomen. Dat was vroeger niet zo. Door de activiteiten kennen bewoners elkaar beter." Ze durven elkaar ook eerder om hulp te vragen. Of gaan met hun vraag naar Wilhelmien of Maryse. "Wij kennen nu iedereen", zegt Maryse. "Zo kunnen we bewoners soms ook aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld als iemand een klusje heeft in huis en we kennen iemand die dat kan doen. Dat is mooi, zo kun je elkaar helpen."