De resultaatgerichte samenwerking met de onderhoudsbedrijven Caspar de Haan, Dusol, elk®, Liebreks en Van der Meijs krijgt een vervolg. Op 19 december 2022 ondertekenden alle partijen een nieuwe overeenkomst voor de periode 2023 – 2025 met een optie tot verlenging tot en met 2028.

Van schilderonderhoud naar gevelonderhoud

De samenwerking is 5 jaar geleden gestart en was in eerste instantie gericht op schilderonderhoud. In 2022 hebben we een forse slag gemaakt. Hierdoor ligt er nu een stevige basis om de komende jaren door te groeien naar een resultaatgerichte samenwerking voor gevelonderhoud.
Door deze manier van samenwerken kan Woonbedrijf de kosten van het gevelonderhoud structureel verlagen, de bewonerstevredenheid en kwaliteit waarborgen en de inzet van de eigen organisatie optimaliseren.