In januari 2022 begonnen we met de renovatie van 1.200 naoorlogse eengezinswoningen. Dit doen we samen met 4 bouwbedrijven: Ballast Nedam Zuid, bouwcombinatie Groenen van Santvoort, BAM Wonen en Caspar de Haan. Hoe staat het met de renovatie na iets meer dan een jaar?

De 1.200 woningen staan in Eindhoven (Jagershoef en de Generalenbuurt) en Geldrop (Joris van Spilbergenstraat en omgeving). Het is het eerste deel van de 7.000 tot 8.000 naoorlogse eengezinswoningen die we gaan renoveren. Elk bouwbedrijf werkt in een eigen buurt. Caspar de Haan in Generalenbuurt Noord, BAM in Generalenbuurt Zuid, Groenen van Santvoort in Jagershoef en Ballast Nedam Zuid in Geldrop.

Renovatie van buiten-en binnenkant

De 4 bouwbedrijven isoleren de daken en buitenmuren en plaatsen isolatieglas. Dit duurt ongeveer 6 weken. De douche, keuken en/of het toilet worden vervangen als dat nodig is en als de bewoner dat wil. Die renovatie duurt 3 tot 4 weken. Ook kunnen bewoners kiezen voor zonnepanelen.

Wet natuurbescherming

"In april wilden we in Geldrop beginnen met fase 2", zegt projectleider Fung Lee. "Helaas hield de ecoloog dat tegen. Hij zag namelijk, ondanks de genomen maatregelen, nog vogeltjes onder dakpannen uit vliegen. Volgens de Wet natuurbescherming mogen we dan niet verder."

Binnen- en buitenwerk omgewisseld

Het buitenwerk in Geldrop liep hierdoor een paar maanden vertraging op. "Heel erg balen", zegt bewonersbegeleider Marion Berkvens. "Vooral voor de bewoners. Alles was gepland, zolders leeggehaald…En dan wordt het uitgesteld." In Generalenbuurt Noord speelde dit ook. Caspar de Haan ving de vertraging deels op door vast met het werk binnen te beginnen. "Ballast Nedam Zuid nam deze werkwijze in Geldrop over", zegt Fung, "Het buitenwerk werd opgepakt toen het weer mocht van de ecoloog. Dit was na de zomer van 2022."

Bouwbedrijven meer aan zet

We laten de bouwbedrijven in de renovatie meer zelf beslissen. "Dat is nieuw voor ons", zegt Fung. "We geven ze meer vrijheid in hun werk; zij zijn de expert in bouwen en renoveren. We maken duidelijke afspraken over het eindresultaat. Maar de 4 bedrijven hoeven niet hetzelfde te werken of dezelfde materialen te gebruiken. Als het eindresultaat maar goed is."

Veel overleg

Ook nieuw: de bedrijven doen zelf de bewonersbegeleiding. "Hierdoor zien bewoners ons weinig", zegt Marion. "Maar achter de schermen zijn we heel betrokken. En we zoeken altijd naar oplossing als een bewoner ergens niet uitkomt met het bouwbedrijf." Ook heeft Woonbedrijf veel overleg met de bouwbedrijven apart én samen. "Om samen te leren en verbeteren."

Tevredenheid bewoners

Bureau Blick onderzoekt vóór, tijdens en na de renovatie de tevredenheid van bewoners. Dit cijfer is nu gemiddeld een 7,5. Maar niet iedereen is tevreden. In 2 buurten zijn bewonerscommissies ontstaan tijdens de renovatie. "Eigenlijk van mensen die niet blij zijn met hoe het gaat", zegt Marion. "Daar zijn wij en de bouwbedrijven veel mee in gesprek. We staan natuurlijk open voor verbeteringen. Helaas kan niet alles, maar we kijken naar wat mogelijk is."

Isolatie en verduurzaming was gewenst

Vóór de renovaties kregen alle bewoners in de 4 buurten een vragenlijst. Over hoe ze wonen en wat ze graag anders zien. Op basis daarvan is de aanpak van de renovatie gemaakt. "Alle bewoners wilden graag betere isolatie en verduurzaming van hun huis", zegt Marion. "Vooral vanwege tocht en een hoge energierekening. We horen nu ook terug dat mensen daar heel blij mee zijn. Ze merken echt verschil."