Op woensdag 29 maart ontving Woonbedrijf bericht dat persoonsgegevens van een aantal van onze bewoners mogelijk betrokken zijn bij een datalek. Het zijn gegevens van bewoners die marktonderzoekbureau Forum Research heeft verwerkt om telefonisch onderzoek te kunnen doen. Het datalek heeft plaats gevonden bij Nebu B.V. Dat is een leverancier van software die Forum Research gebruikt voor onderzoek.

Het zou gaan om gegevens van maximaal 1.900 bewoners. Nu wordt uitgezocht of en hoeveel gegevens van onze bewoners zijn buit gemaakt. Het kan gaan om namen, huisadressen, telefoonnummers en gegevens over de woning. Het gaat niet om wachtwoorden, e-mailadressen of financiële gegevens/bankgegevens.

Woonbedrijf heeft uit voorzorg de betreffende bewoners geïnformeerd. Forum Research heeft direct maatregelen getroffen om het datalek te dichten en herhaling te voorkomen. Woonbedrijf heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze mail is door ons verstuurd;

Beste bewoner,
Deze week was in het nieuws dat er een groot datalek is in Nederland. Op woensdag 29 maart kreeg Woonbedrijf het bericht dat ook persoonsgegevens van een aantal van onze bewoners mogelijk betrokken zijn bij een datalek. Het kan zijn dat dit ook over uw gegevens gaat. In de brief in de bijlage vertellen we wat we nu weten en wat dit voor u betekent.
Met vriendelijke groet,
Annelieke de Pooter
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl
Manager Bewonerscontact en Communicatie
Woonbedrijf is te volgen via Facebook, Twitter, Youtube en Pinterest
Postadres: Postbus 280, 5600 AG Eindhoven
Bezoekadres: Wal 2, Eindhoven