Gemeente Helmond tekent convenant met woningcorporaties


Woensdag 19 april zette Wethouder Arno Bonte -samen met woningcorporaties Compaen, Woonbedrijf en woCom- zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 25% sociale huurwoningen in De wijk van de toekomst (Brainport Smart District). In deze wijk verrijzen de komende jaren nog honderden woningen.

Wethouder Bonte: "Onze ambitie is om van Brainport Smart District de duurzaamste en innovatiefste wijk van Nederland te maken. Maar we willen ook een inclusieve wijk bouwen, waarin voor iedereen plek is. Daarom ben ik blij met de intensieve samenwerking met drie woningcorporaties."

Sociale opgave geborgd
Met die 25% van het totaal aantal te realiseren woningen, borgen de woningcorporaties de sociale opgave van De wijk van de toekomst, dat onderdeel is van Brandevoort.
De verbonden partijen gaan intensief samenwerken aan een gezamenlijke gebiedsontwikkeling en sociale aspecten voor de wijk. De corporaties worden bij alle processtappen betrokken om de bouw te versnellen. Samen ontwikkelen ze concepten voor onder andere:

  • diversiteit van doelgroepen/bewoners
  • maatschappelijk toewijzen
  • gemeenschappelijke voorzieningen
  • mobiliteit voor mindervalide bewoners
  • het versterken van de biodiversiteit en tegengaan van hittestress
  • toegankelijkheid van thuiszorg
  • huisvesten van collectieven (woongroepen, ouderen, jongeren)

Een wijk voor iedereen
"Wij zijn blij met deze mijlpaal, waarin we de positie van de corporaties vaststellen en kunnen aangeven dat wij als partners vol voor de ontwikkeling van De wijk van de toekomst gaan," vertelt Joost Lobée, directeur-bestuurder van Compaen. De directeur-bestuurder van woCom, Mirjam Kräwinkel beaamt dat: "Onze drie corporaties gaan daarom gezamenlijk de bouw van betaalbare woningen (sociale huur én middenhuur) oppakken. Daardoor wordt het niet alleen een slimme wijk, maar écht een wijk voor iedereen."

Dat gaat verder dan alleen het bouwen van huizen, de woningcorporaties bouwen samen aan de 'sociale ruggengraat' van de nieuwe wijk. "Het is belangrijk dat we naast ruimte voor innovatie ook sterk inzetten op het bouwen van een gemeenschap, waar buurtbewoners naar elkaar omkijken," vult Roy Beijnsberger, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf aan. "Als woningcorporaties zetten we ons daarvoor in en zoeken we actief de samenwerking met bewoners, gemeente en alle andere betrokkenen."