Op de bovenste verdieping van de appartementengebouwen aan de Busken Huetstraat en Willem Klooslaan in Eindhoven komen 52 extra studio's. Deze studio's voor 1 à 2 personen zijn bedoeld voor jongeren tot 28 jaar om hen een kans op een woning te bieden in deze krappe huizenmarkt.

Geen seniorenwoningen

We hebben onderzocht of het mogelijk is om seniorenwoningen op het terrein te bouwen. Dat zouden er maximaal 8 kunnen zijn en met zo'n laag aantal is de bouw niet rendabel. Bovendien past het allemaal maar net en doet het afbreuk aan de invulling van het huidige groene perceel. Hierdoor hebben we besloten de bestaande garageboxen te behouden. We voegen nu op een andere manier meer woningen toe. Er zijn wel voldoende mogelijkheden op het terrein voor extra parkeerplaatsen voor de studio's.

Verduurzaming appartementen

We gaan de appartementen verduurzamen (gasloos) en isoleren. De blokverwarming blijft, maar de installatie wordt volledig vervangen door een duurzame aardgasloze installatie. Deze installatie verbruikt minder energie om de woningen te verwarmen. Daarnaast isoleren we de gevel en het dak. We willen zonnepanelen plaatsen om het verbruik van collectieve elektra te compenseren. Daar waar nodig vervangen we de keuken, badkamer en toiletruimte.

Werkzaamheden

  • huidige cv-installatie vervangen door elektrische installatie
  • nieuwe radiatoren plaatsen
  • kozijnen vervangen inclusief HR++ glas
  • dak isoleren
  • plafond bergingen/garages isoleren
  • ventilatiesysteem aanbrengen
  • opknappen trappenhal/portiek

Planning

  • tot medio 2024 - uitwerken plannen, vergunningen
  • najaar 2024 - verwachte start uitvoering
  • eind 2025 - renovatie gereed

Betrokken bewoners

Op woensdag 19 april 2023 is Woonbedrijf in gesprek gegaan met bewoners en omwonenden over de plannen voor de Grijpmaflats. Woonbedrijf heeft bewoners gevraagd om de komende tijd mee te denken over het groen, parkeren, opknappen van het trappenhuis en de communicatie. Zo ontwikkelen we samen een fijne plek om te wonen.