De renovatie van 1.200 eengezinswoningen uit de jaren 60 in Eindhoven en Geldrop is in volle gang. Na een gezamenlijke evaluatie met alle betrokkenen zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de volgende 650 woningen in de Eindhovense buurten Vaartbroek, Lievendaal en Oude Spoorbaan.

Woonbedrijf wil de komende 10 jaar 7.000 tot 8.000 woningen verduurzamen. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met 4 bouwbedrijven: BAM Wonen, Caspar de Haan, Ballast Nedam Zuid en Bouwcombinatie Groenen van Santvoort. Deze ketensamenwerking zorgt ervoor dat we duurzaam, slim en resultaatgericht met elkaar samenwerken waardoor we meer woningen kunnen renoveren.

Evaluatie met projectpartners en bewonersvertegenwoordigers

We evalueerden de aanpak van de eerste projecten samen met de projectpartners, Huurders van Woonbedrijf en de betrokken bewonerscommissies. Dit gebeurde aan de hand van de 3 projectdoelstellingen: Fijn en ongestoord wonen, Voorspelbaarheid en transparantie van het proces en Leren en verbeteren. In korte tijd kwamen we tot een gezamenlijk gedragen evaluatie en concrete aanbevelingen.

Verbeteringen

Uit de evaluatie blijkt dat we al veel verbeterd hebben, zoals een nieuw proces met andere stappen, het werken volgens de uitgangspunten van resultaatgericht samenwerken en een verbeterd communicatie- en participatieplan. Ook hebben we innovaties uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid zoals een groene materialenlijst en de circulaire dakkapel met materialen van andere projectpartners.

Aanbevelingen

Een belangrijke aanbeveling is meer openheid en gelijkwaardigheid in de samenwerking met alle partijen, inclusief bewoners en bewonersorganisaties. Openheid over de aanpak, knelpunten, voortgang, successen en missers zodat iedereen daarvan kan leren en profiteren. En gelijkwaardigheid als het gaat om het serieus nemen van reacties en adviezen van welke partij dan ook. We werken samen als één groot team en alle visies en meningen doen ertoe. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere tevredenheid van bewoners over het renovatieproces en de sociale aanpak ervan.
Een tweede aanbeveling is om een procesmatige verbeterslag te maken, waardoor de voorspelbaarheid van kosten, voortgang en kwaliteit toeneemt.
We hebben de nodige verbeteringen en innovaties doorgevoerd, maar deze komen nu nog onvoldoende tot uiting in de samenwerking. Voor het vervolg bevelen we dan ook aan om vernieuwing te blijven aanjagen en dit continu te blijven delen met elkaar zodat we dit optimaal kunnen benutten.