Vorige week stond Nieuwsuur in het teken van een onderzoek naar woningbezit van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Woonbedrijf wordt ook in dit onderzoek genoemd i.v.m. woningbezit bij een commissaris van onze Raad van Commissarissen.

Waar gaat het precies over?
In het onderzoek van Nieuwsuur gaat het over commissarissen en bestuurders van woningcorporaties die privé meerdere woningen verhuren. Dit mag volgens de wet en volgens de regels van de Aw (Autoriteit woningcorporaties), zolang er geen (schijn van) belangenverstrengeling is. De genoemde commissaris verhuurt privé woningen. Deze woningen liggen buiten het werkgebied van Woonbedrijf. Deze woningen worden verhuurd in de particuliere (ofwel vrije) sector, het zijn dus geen sociale huurwoningen.

Mag dit wel?
Ja dit mag. Er gelden bepaalde regels in de selectieprocedure van een commissaris of bestuurder. De Raad van Commissarissen van Woonbedrijf (die zelf de commissarissen 'aanneemt') heeft zich aan deze bestaande regels gehouden. In de procedure hoef je vastgoedbezit niet te melden en wordt daar ook niet naar gevraagd. Het huizenbezit was daarom niet bekend bij de RvC van Woonbedrijf.

Wat vindt Woonbedrijf hiervan?
Wij vinden goed bestuur belangrijk. En nodig om te voldoen aan de opgave waar de woningcorporaties voor staan. Het woningbezit staat het werk van onze commissaris bij Woonbedrijf niet in de weg en we zien deze commissaris als gedegen en professioneel. Aedes en Aw zijn aan het bekijken of de regels veranderd moeten worden. Als de regels wijzigen, dan volgen we die bij Woonbedrijf natuurlijk op.

Hoe gaat het nu verder?
Het onderzoek van Nieuwsuur geeft input voor de discussie die we met elkaar moeten voeren. Ook binnen Woonbedrijf praten we hierover met elkaar. En dat is goed. Ook is het goed dat er wordt nagedacht over mogelijk nieuwe richtlijnen en regels. Dat past bij de ontwikkelingen op de woningmarkt. Woonbedrijf is voorstander van algemeen geldende regels waarbij vooraf in een procedure wordt getoetst of een aanstaande commissaris of bestuurder vastgoed in bezit heeft. RvC en directie van Woonbedrijf zullen hierbij altijd een zorgvuldige afweging maken in het belang van onze bewoners en medewerkers. Dan kan er vervolgens per geval door de Aw een onafhankelijke afweging worden gemaakt of woningbezit kan bij een rol als commissaris of bestuurder.