We zijn benieuwd welk beeld onze bewoners bij Woonbedrijf hebben. Daarom voert onderzoeksbureau Cognitum een onderzoek voor ons uit om de mening van bewoners hierover uit te vragen.

Met de resultaten van dit onderzoek verbeteren we onze communicatie en dienstverlening
We sturen hiervoor aan een grote groep bewoners een vragenlijst op. We werken met een steekproef. Dat betekent dat niet alle bewoners een vragenlijst ontvangen. De steekproef is op basis van toeval samengesteld. Naast bewoners worden ook samenwerkingspartners gevraagd naar hun beeld van Woonbedrijf.

De uitnodiging om deel te nemen versturen we per mail
Deze mail is afkomstig van de afzender Woonbedrijf met als e-mailadres info@woonbedrijf.com. Hieronder zie je een voorbeeld van de mail.

We gaan vertrouwelijk om met alle verzamelde gegevens
Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat de gegevens niet terug te herleiden zijn naar individuele bewoners.