Afgelopen dagen zijn er, n.a.v. een artikel in de media, veel berichten en meningen verspreid over hoe Woonbedrijf met de situatie van Donny zou zijn omgegaan. Woonbedrijf heeft de afgelopen dagen zorgvuldig onderzocht wat er precies vooraf is gegaan aan het besluit om Donny niet in de woning van zijn overleden vader te kunnen laten wonen. Om verdere verspreiding van onvolledige en/of onjuiste informatie en verdere schade aan de reputatie van Woonbedrijf en onze medewerkers te voorkomen, delen we dit bericht.

Wanneer er een ouder overlijdt, is dat natuurlijk erg verdrietig. Dat vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid en het met compassie kijken naar de specifieke, persoonlijke situatie. Woonbedrijf hanteert bij de beoordeling daarom altijd ook het 'Aedes protocol voor jongvolwassen wezen' en handelt ook in de geest van de nieuwe wet. Vanzelfsprekend hebben we ook op die manier naar de situatie van Donny gekeken.

Het is ontzettend verdrietig voor hem dat hij zijn vader heeft verloren. Maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat hij niet in aanmerking komt voor de toepassing van de wezenregeling. We begrijpen desalniettemin dat Donny er vervolgens alles aan gedaan heeft om toch in het huis van zijn vader te kunnen blijven wonen. Woningen zijn immers schaars.
We hebben er echter geen begrip voor dat hij dingen zegt die niet overeen komen met de informatie die wij tot onze beschikking hebben. Normaal zouden we dit, op basis van privacyoverwegingen, niet op deze manier aangeven. Maar aangezien het door Donny geschetste beeld ook de reputatie van Woonbedrijf en die van onze medewerkers dermate raken, vinden we dat in deze uitzonderlijke situatie te rechtvaardigen. Als Donny van mening blijft dat hij wel recht heeft om in de woning te blijven wonen, dan kan hij een zorgvuldige en onafhankelijke toetsing laten doen door de rechter.

Woningzoekenden mogen zorgvuldigheid van ons verwachten
De spanning op de woningmarkt maakt dat we heel zorgvuldig kijken naar dit soort situaties en goed nagaan welke omstandigheden er zijn en welke spelregels we moeten hanteren. De grote groep woningzoekenden mag dat terecht van ons verwachten. Als Woonbedrijf Donny toch in de woning van zijn vader zou hebben laten wonen, zou dat zeker niet eerlijk zijn geweest t.o.v. andere woningzoekenden.
Woningzoekenden doen er veel voor om aan een woning te komen of die te houden. We hebben samen de moeilijke taak om de schaarste eerlijk te verdelen. Daarom is zorgvuldigheid geboden bij elke afweging en beoordeling. De medewerkers van Woonbedrijf hebben daarbij oog voor de persoonlijke situatie van elke bewoner of woningzoekende. Daarbij kijken we verder dan wat er juridisch van ons verwacht wordt. Onze medewerkers zetten zich daar elke dag voor in. Juist ook in de situatie van Donny hebben onze medewerkers zorgvuldig gehandeld.

Het gesprek opzoeken alvorens te oordelen
Ik betreur het ten zeerste dat er zeer scherpe (politieke) statements zijn gedaan, zonder dat diegenen vragen hebben gesteld aan Woonbedrijf of aan mij als bestuurder. De tweets als reactie op de berichtgeving in de media, hebben voor woede en heftige reacties gezorgd bij mensen die niet de beschikking hadden over de volledige informatie. De onrust in de samenleving die daarbij is ontstaan is onomkeerbaar. Evenals de schade die het heeft toegebracht aan de reputatie van Woonbedrijf. Bovenal helpt het Donny en andere woningzoekenden niet.

Laten we in het vervolg eerst vragen stellen om begrepen te worden en nieuwsgierig zijn naar het hele verhaal achter een media artikel, alvorens te oordelen en stelling te nemen. Met elkaar in gesprek gaan, waar veel politici zo groot voorstander van zeggen te zijn.

Nogmaals; we zijn altijd terughoudend in het delen van persoonlijke informatie. Daarom hebben we eerder geen uitgebreidere reactie gegeven aan de media. Dat rechtvaardigt echter niet het delen van niet onderbouwde aannames en meningen. Dat heeft veel impact op de medewerkers van Woonbedrijf, die ook in deze kwestie uiterst zorgvuldig hebben gehandeld.

Roy Beijnsberger
Algemeen directeur/bestuurder Woonbedrijf