Fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners vinden wij het belangrijkste. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe weten we of onze bewoners fijn en ongestoord wonen? Team Bewonersinformatie haalt via vragenlijsten op hoe fijn en ongestoord onze bewoners wonen. Meer dan 10.000 bewoners deelden hun verhaal sinds de start in 2020. In 2023 behaalden we voor beide resultaatgebieden (woning en woonomgeving) het vooraf gestelde doel niet.