Omdat er een enorme vraag is naar betaalbare en duurzame woningen, wil Woonbedrijf de komende 10 jaar gemiddeld 600 nieuwe sociale huurwoningen per jaar bouwen. Daarom zijn we een projectoverstijgende samenwerking aangegaan met 3 vaste ketenpartners in nieuwbouw; Heijmans, Huybregts Relou en Stam + De Koning.

Deze ketensamenwerking gaat naast contractuele en financiële zaken ook over uitgangspunten in cultuur, gedrag, veiligheid en wederzijds vertrouwen. Daarom houden we af en toe bijeenkomsten om elkaar en de organisaties goed te leren kennen. Dat brengt interessante en inspirerende gesprekken op gang. Zo kunnen we meer en sneller bouwen en de bewoners fijn en ongestoord wonen. Want daar draait het toch om.