Positieve reacties en een kritische noot tijdens de inloopbijeenkomst van het nieuwbouwplan bij Djept. Samen met Stayinc., Faam architects, Gemeente Veldhoven en MTD Landschapsarchitecten namen we belangstellenden mee in het voorlopig ontwerp van de gebouwen en het gebied daaromheen.

De belangstellenden waren te spreken over de diverse woningtypes en het groene karakter van het plan. De verkeersbewegingen en de maximale toegestane snelheid op de Heerbaan werden als aandachtspunten benoemd.

Ruim 200 omwonenden en belangstellenden bezochten de inloopbijeenkomst. We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd! Meer info over de appartementen die Woonbedrijf hier gaat bouwen: www.woonbedrijf.com/djept