Elke vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dit is verplicht, maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. We zijn ons ook bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze bewoners en samenwerkingspartners stellen.

Uit de visitatie over de periode 2019-2022, die in het najaar van 2023 is afgenomen, wordt duidelijk dat we de afgelopen jaren mooie resultaten hebben behaald. Tegelijkertijd zien we ook dat er nog werk aan de winkel is.

We hebben de resultaten van de visitatie kort samengevat in een infographic.

Het volledige visitatierapport is ook te bekijken. Daarin lees je ook de reactie van Woonbedrijf op het visitatierapport.

Download hier de PDF van het visitatierapport 2019-2002