Woonbedrijf heeft samen met ontwikkelaar Focus on Impact, Stichting TAC, ASML, het ministerie van BZK, Brainport Eindhoven en gemeente Eindhoven de handen ineen geslagen om de woonopgave in het hart van Eindhoven te versnellen en de betaalbaarheid te vergroten. Het resultaat van deze samenwerking is dat de bouw van 249 woningen, op de locatie van het huidige Temporary Art Centre (TAC), 100% betaalbaar worden. Daarnaast blijft ook nog ongeveer. 4.800m2 voor de creatieve en culturele broedplaats TAC gewaarborgd. TAC Living is de eerste ontwikkeling in Eindhoven dat voortvloeit uit het betaalbaar wonen-programma van ASML. Op 29 februari 2024 werd deze samenwerking bekrachtigd samen met minister Hugo de Jonge.

Financiële impuls
De stijgende bouwkosten en de huidige marktomstandigheden binnen de sector hebben impact op de haalbaarheid en voortgang van bouwontwikkelingen. Zo ook op het nieuwbouwproject TAC Living in de binnenstad van Eindhoven. Een gezamenlijk maatregelenpakket van ASML, Focus on TAC, het ministerie van BZK, Woonbedrijf, Brainport Eindhoven en gemeente Eindhoven heeft echter de weg vrij gemaakt voor de start bouw van TAC Living en de noodzakelijke renovatie van de culturele broedplaats TAC. Door samen te werken aan oplossingen, wordt voorkomen dat projecten vastlopen én worden zelfs extra ambities op het gebied van betaalbaar wonen gerealiseerd.

  • Woonbedrijf wordt eigenaar en beheerder van de 249 woningen in TAC Living. Woonbedrijf vindt het belangrijk dat er betaalbare woningen komen in het centrum. Daarom is het oorspronkelijke woonprogramma aangepast van 30% sociale huur, 50% middenhuur en 20% vrije sector huur naar 85% sociale huur en 15% middenhuur.
  • ASML staat vanuit haar betaalbaar wonen-programma garant voor een verlies van maximaal € 2 miljoen voor het project TAC Living. Mocht er sprake zijn van een financieel meevallend resultaat, doneert Focus een gedeelte van de winst aan het fonds Brainport voor Elkaar. In dit fonds werken de lokale overheid, maatschappelijke organisaties, en het bedrijfsleven aan maatschappelijke projecten die gelijke kansen voor inwoners stimuleert.
  • Het ministerie van BZK heeft een Woningbouwimpuls (WBI) toegekend van € 4,5 miljoen voor de publieke opgaven die de gemeente heeft in de totale gebiedsontwikkeling van het Emmasingelkwadrant. En een Startbouwimpuls (SBI) van € 2,5 miljoen specifiek voor de woontoren TAC Living. Deze laatste helpt om 100% van de woningen in het betaalbare segment op te leveren.
  • Vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven is eerder € 1,5 miljoen en vervolgens nog eens € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de duurzame renovatie van het Temporary Art Centre, haar ateliers en culturele broedplaats.

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: "Ik ben enthousiast over de opgestroopte mouwen hier in Eindhoven. Onder dit mooie project staan veel namen, van overheid tot bedrijfsleven. Dit laat zien dat we het altijd met elkaar moeten doen. Woningbouw kun je niet in je eentje voor elkaar krijgen. Deze samenwerking in Eindhoven straalt mooi uit hoe we het in Nederland moeten doen."

Roy Beijnsberger, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf: "Het is geweldig dat Woonbedrijf in het centrum van Eindhoven een bijdrage kan leveren aan de grote vraag naar woningen door hier duurzame en betaalbare huurwoningen te realiseren. Dit biedt mensen met een smalle beurs de kans om in de bruisende binnenstad te wonen. En dat willen we, gezien onze maatschappelijke taak, voor de lange termijn hier mogelijk maken. Woonbedrijf is ontzettend trots dat we met dit eerste woongebouw in het Emmasingelkwadrant, deze buurt nieuw leven inblazen."

TAC: wonen, werken en culturele broedplaats
In het hart van Eindhoven, aan de Vonderweg tegenover het Philips Stadion, ligt het Emmasingelkwadrant. Een ontwikkelgebied in de stad waar honderden woningen, werkplekken, creatieve ateliers en een nieuw groen stadspark worden gerealiseerd. TAC Living is één van de grote projecten die binnen deze gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd. Het plan omvat de renovatie en verduurzaming van het huidige Temporary Art Centre, dat behouden blijft als culturele broedplaats. Hier zullen onder andere 80 ateliers, studio’s en een horecagelegenheid worden gehuisvest. In het project wordt daarnaast een woontoren gerealiseerd met de eerder genoemde 249 betaalbare woningen. In de plint van deze gebouwen komt onder andere een expositieruimte. Dankzij het bovengenoemde maatregelenpakket kan de bouw op korte termijn van start gaan. Naar verwachting gaat in juni 2024 de eerste schop in de grond en vindt de oplevering van TAC Living plaats in het tweede kwartaal van 2026.

Kijk hier voor meer informatie over de het project TAC en de gebiedsontwikkeling.

Kijk hier voor meer informatie over de appartementen en studio's van TAC Living.