Eindhoven doet met project Prinsejagt van Woonbedrijf mee aan een landelijke pilot die de ontwikkeltijd van bouwprojecten moet verkorten. Het proces wordt als het ware in elkaar geschoven. Verschillende processen lopen hierbij tegelijkertijd in plaats van opeenvolgend. De start van de bouw zou hiermee sneller mogelijk moeten zijn, wat hard nodig is gezien de grote behoefte aan woningen. Inwonersparticipatie blijft hierbij even belangrijk als altijd, daarop wordt niet ingeboet.

Wethouder Mieke Verhees: "We doen vanuit de gemeente wat we kunnen om ervoor te zorgen dat we kunnen doorbouwen. Een ontwikkelproces duurt vrij lang en ik verwacht dat deze pilot laat zien dat het sneller en soepeler kan, mede door de nauwe samenwerking."
Directeur Marieke Franken van Woonbedrijf: "Om de ontwikkeling van nieuwbouwplannen te versnellen, werken de Eindhovense woningcorporaties en de gemeente het afgelopen half jaar nog intensiever samen (slimmer samenwerken). Daarvoor werken zij 1 dag in de week samen op 1 locatie. Zo ontstaat er kennisuitwisseling, zijn er korte lijntjes en is er echte verbinding. De pilot is een mooie vervolgstap om te kijken hoe het proces nog beter kan. Goed dat de overheid hierin meekijkt en faciliteert!"

Prinsejagt
Het ministerie BZK heeft project Prinsejagt geselecteerd als pilot, met als doel het project binnen twee jaar naar start bouw te krijgen. Het betreft een ontwikkeling van woningcorporatie Woonbedrijf aan de Van Zinnicqstraat. Het gaat hier om de sloop van 42 grondgebonden woningen, waarvoor 160 tot 200 appartementen terugkomen - verdeeld over drie woongebouwen.

Er is een enorm woningtekort in Eindhoven. We hebben een grote opgave om nieuwe huurappartementen te bouwen. Voor deze grote opgave zijn we op zoek gegaan naar plekken in Eindhoven waar we kunnen verdichten. Op deze plek zien we mogelijkheid omdat deze locatie aan de rand van de woonwijk ligt. Hierdoor kunnen we makkelijker de hoogte in met het bouwen van appartementen.

Er komt meer differentiatie in woningtypes in de wijk. In deze buurt staan vooral veel grote eengezinswoningen. Woningzoekenden zijn echter vaak één- of tweepersoonshuishoudens. Daarom komen er woningtypes bij die nu nog niet in de buurt voorkomen. Jonge bewoners kunnen hierdoor starten in hun eigen buurt of bewoners kunnen doorstromen naar een appartement.

Pilot
In de pilot worden verschillende zaken parallel uitgevoerd om het gehele planproces drastisch in te korten, zodat de bouw sneller kan starten. Zo loopt het opstellen van een anterieure of bouwteam-overeenkomst tegelijkertijd met de voorbereiding van de planologische procedure. In deze pilot werken de partijen nauw samen. De aannemer zit al vanaf het begin van het ontwerptraject aan tafel, zodat bijgestuurd kan worden om de financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid te bewaken. De gemeente loopt in dit gehele traject mee. Dat is niet zozeer in een toetsende rol, maar vooral meedenkend en ontwerpend in het gehele traject, als een volwaardig lid van het project. Dit moet ook leiden tot een snellere bouwvergunning. Het ministerie stelt een procesbegeleider beschikbaar.

Participatie
Participatie is ook in dit plan van essentieel belang en hierop wordt niet ingeleverd. Sterker nog, om binnen twee jaar te kunnen starten met de bouw is een goed participatietraject juist belangrijk, zodat een bezwaar- en beroepstraject kan worden voorkomen. De participatie is inmiddels opgestart met een eerste buurtbijeenkomst op 19 maart. De buurt krijgt een stem in de keuze van verschillende stedenbouwkundige modellen en de invulling van het groen rondom de gebouwen.

De individuele meningen van omwonenden worden met respect behandeld en meegewogen in de planvorming. Bij de besluitvorming worden alle belangen afgewogen in relatie tot het algemene belang; met snelheid meer woningen bouwen voor al de mensen die op zoek zijn naar die eigen woning.