De renovatie van 206 woningen in Kerstroosplein is gestart en een klankbordgroep van bewoners was actief betrokken bij de voorbereidingen!

Ogen en oren in de wijk

Vanaf vorig jaar oktober hebben we 4 bijeenkomsten gehad met de klankbordgroep: een gevarieerde groep van 9 bewoners van verschillende leeftijden en woonduur. Zij wonen verspreid in de buurt en in verschillende woningtypen. Op deze manier zijn zij een representatieve vertegenwoordiging van de bewoners. Met deze klankbordgroep bespreken we hoe we de renovatie willen aanpakken en hoe we het goed kunnen doen voor álle bewoners.
De klankbordgroep heeft meegelezen met het informatieboekje en heeft de modelwoning bekeken. Hun tips en wensen hebben gezorgd voor aanscherping van het renovatieplan op een aantal punten. De klankbordgroep is blij dat ze worden meegenomen in het proces en dat wij hun vragen serieus nemen en onderzoeken. Al met al een hele constructieve samenwerking!

Planning en plan

Bouwbedrijf van Montfort is 15 april begonnen met de eerste buitenwerkzaamheden in fase 1. In september start fase 2 en in april volgend jaar is fase 3 aan de beurt. De werkzaamheden komen in het kort hierop neer:
  • Isoleren dak en nieuwe dakpannen
  • Herstellen schoorsteen op de punten en hoeken en verwijderen schoorsteen op achterkant van het dak
  • Na-isoleren van de spouwmuren waar nodig
  • Nieuwe houten kozijnen inclusief HR++ glas en ventilatieroosters (exclusief voordeurkozijn)
  • Herstellen gevelmetselwerk en voegwerk waar nodig
  • Vernieuwen cv-ketel en verplaatsen cv-installatie naar zolder
  • Aanbrengen mechanische ventilatie
  • Begaanbaar maken van de zolder
  • Vervangen/uitbreiden groepenkasten

Meer weten?

Kijk op op de projectpagina op onze website.