Vanaf 1 juni 2024 heeft Woonbedrijf nieuwe samenwerkingspartners voor ecologische dienstverlening: RPS, Staro Natuur en Buitengebied, Blom Ecologie, BRO - Ruimte. Mensen. Toekomst. en GEONIUS.

Voor alle woningen in Eindhoven en Geldrop met bouwjaar voor 2004 hebben we sinds vorig jaar een Soortmanagementplan (SMP). In het SMP is vastgelegd hoe we ons bezit ‘natuurinclusief’ gaan onderhouden. Dit wil zeggen dat we standaard verblijven/voorzieningen aanbrengen voor bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. En méér voorzieningen dan noodzakelijk, zodat de leefomstandigheden van bedreigde diersoorten verbeteren.

Samenwerkingspartners per perceel
Om alles rondom flora en fauna in goede banen te leiden hebben we nieuwe samenwerkingspartners voor ecologisch onderzoek vooraf en voor begeleiding van projecten in de voorbereiding en de uitvoer. Hierbij hebben we ons bezit opgedeeld in percelen:

  • RPS : woningbezit in Eindhoven Noord dat onder het SMP valt
  • Staro: woningbezit in Eindhoven Zuid en Geldrop dat onder het SMP valt
  • Blom Ecologie: overig bezit Woonbedrijf.
  • BRO: coördinatie SMP

De contracten zijn per 1 juni 2024 ingegaan en hebben een looptijd van 4 jaar met de mogelijkheid deze 2 keer met 2 jaar te verlengen.

Naast deze vier nieuwe samenwerkingspartners hebben we ook een adviseur van Geonius die ons ondersteunt bij algemene vraagstukken op het gebied van flora & fauna.