De 81 woningen van de Grijpmaflats maken we duurzamer. Ook voegen we 52 extra studio's toe op de bovenste verdieping van de gebouwen aan de Willem Klooslaan en Busken Huetstraat. Verwachte start werkzaamheden: 1e kwartaal 2025.

Klankbordgroep van bewoners

De klankbordgroep is een mooie verbinding tussen bewoners en Woonbedrijf. Ze denken met ons mee over de renovatie vanuit het belang voor alle bewoners. Met deze bewoners bespreken we de proefwoning, de keukenopstelling, het parkeren en groen, het opfrissen van de portiek en de communicatie naar bewoners.

In voorbereidin
g