Schuttersbosch is het meest groene stukje van Stratum. Heel lang geleden oefenden hier de 'Schutters van die Stadt Eyndhoven' op de schietbergen van dit bos- en heidegebied. Vlak na de tweede wereldoorlog bouwde Philips hier 88 woningen met hout afkomstig uit Oostenrijk. Vanaf 1957 kwamen er nog eens 253 Belgische bungalows bij. Ook dat waren houten woningen oorspronkelijk bedoeld voor Belgische kolonisten in Kongo. In Nederland was in die tijd een tekort aan bouwmaterialen. Daarom hebben ze toen, volgens de verhalen, lampen en aardappelen geruild voor hout.

Schuttersbosch nu

Woonbedrijf werkt al meer dan 20 jaar in Schuttersbosch aan vernieuwing van de wijk. De oorspronkelijke woningen zijn bij huuropzegging gesloopt en vervangen voor nieuwe houten woningen die werden verhuurd of verkocht. Nu staan in de bosachtige omgeving ongeveer 300 niet-alledaagse woningen.

Hoe gaat het verder?

Het belangrijkste is dat het groene karakter van de buurt blijft behouden en er tegelijk ruimte komt voor nieuwe bewoners, zowel huurders als kopers. We kiezen voor een combinatie van nieuwbouw en ver­koop van woningen die vrijkomen. De verhouding zal uiteindelijk ongeveer 40% huur en 60% koop worden. Al eerder maakten we afspraken met de oorspronkelij­ke huurders. Zij mogen zo lang zij willen in hun woning in Schuttersbosch blijven. Aan die afspraak verandert niets.

Koopwoningen of kavels in Schuttersbosch

In het oostelijke deel waar de Oostenrijkse woningen staan (roze op het overzichtskaartje) gaan we de oude woningen verkopen als de huurder is vertrokken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het over een oude tweekapper gaat, staat de woning niet goed op het kavel. Dan staat die te dicht bij de perceelgrens. In zo'n geval slopen we de woning en maken we het kavel bouwrijp. Daarna wordt het te koop aangeboden.

In het westelijke deel waar de Belgische bungalows stonden (groen/blauw op het overzichtskaartje)
is een nu een mix van huur- en koopwoningen uit verschillende periodes. Als een wat nieuwere huurwoning (uit 1998-2010) vrijkomt, wordt deze verkocht. Als een oude woning uit 1957 vrij komt, dan wordt die gesloopt. De kavel wordt dan klaar gemaakt voor nieuwbouw en verkocht.

Ben je geïnteresseerd in een koopwoning of kavel in het Schuttersbosch, neem dan contact op met Van Engelen de Wilde Makelaars . Als er een woning of kavel beschikbaar is, dan wordt die verkocht via Van Engelen de Wilde Makelaars. Voor alle nieuwbouwwoningen geldt dat deze moeten passen binnen het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld samen met bewoners van Schuttersbosch.

Op de foto's hieronder zie je voorbeelden van koopwoningen in Schuttersbosch.

Contact

Heb je vragen over dit project, stuur dan een mail naar schuttersbosch@woonbedrijf.com.

Hieronder staat de link naar enkele Woonberichten en presentaties:
Woonbericht Schuttersbosch juni 2020
Woonbericht Schuttersbosch juli 2020
Woonbericht Schuttersbosch november 2021
Presentatie voorjaar 2023

In voorbereiding