Veelgestelde vragen huurverhoging

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over huurverhoging.

Wat is inflatie?

Inflatie is een stijging van de prijzen. Het gevolg van inflatie is dat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Een mandje boodschappen bij de supermarkt zal daardoor duurder zijn dan eerder. Je geld wordt dus minder waard. Het inflatiepercentage is 2,7%.

Woon ik in een sociale huurwoning?

In de Woningwet staat dat alle woningcorporaties hun woningen moeten verdelen in 2 soorten:

  • sociaal bezit. Deze woningen hebben bij de toewijzing een huurprijs van maximaal €763,47 (prijspeil 2022).
  • niet-sociaal bezit. Deze woningen hebben bij de toewijzing een huurprijs van meer dan €763,47 (prijspeil 2022). Hieronder valt ook ander bezit dan woningen. Zoals bedrijfspanden, garages en parkeerplaatsen.

Of een woning valt onder sociaal bezit, wordt dus bepaald door de huurprijs. Voor niet-sociale huurwoningen en ander bezit mogen wij een hogere huurverhoging vragen dan voor sociale huurwoningen.

Waarom verhogen wij de huur van sociale huurwoningen met 2,3%?

Vorig jaar besloot de overheid om geen huurverhoging te vragen voor sociale huurwoningen. Dit jaar mogen we de huurprijzen op 1 juli 2022 wel aanpassen. Het percentage waarmee we de huur mogen verhogen van de overheid, is 2,3%.

Ondanks dat alles duurder wordt (boodschappen, energieprijzen enz), hebben wij toch besloten om de huren te verhogen. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten, bijvoorbeeld van materialen voor het onderhoud van onze woningen. Het woningtekort in deze regio is hoog. Dat betekent dat we veel woningen moeten bouwen. Daar hebben we geld voor nodig. Ook moeten we onze woningen de komende jaren duurzamer maken. De huur geven we dus onder andere uit aan nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming van onze woningen.

Woningen met een huurprijs die door de huurverhoging boven de €763,47 (prijspeil 2022) uitkomt, blijven woningen in sociaal bezit. Ook zij krijgen een huurverhoging van 2,3%.

Waarom verhogen wij de huur van sommige woningen niet?
  • Woningen met een huurprijs boven de streefhuur, betalen geen huurverhoging. Wij vinden deze huurprijs hoog genoeg. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe jouw huurprijs tot stand komt.
  • Woningen die nog niet voldoende zijn verduurzaamd, krijgen geen huurverhoging. Hieronder vallen de woningen met een energielabel E-F-G.
Waarom verhogen wij de huur van niet-sociale huurwoningen met 3,3%?

De overheid wil dat we deze (duurdere) woningen en ander bezit verhuren tegen een prijs die past bij de markt. De overheid vindt dat deze woningen een hogere prijsstijging mogen krijgen dan de sociale huurwoningen.

Waarom hebben garages, bergingen en parkeerplaatsen een huurverhoging van 3,3% en niet van 2,3%?

Onze belangrijkste taak is het verhuren van sociale woningen, niet van garages, bergingen of parkeerplaatsen. Daarom kiezen wij ervoor om de huur van een losse parkeerplaats, berging of garage meer te laten stijgen dan die van de sociale huurwoningen. Dus met 3,3%.

Een garage, berging of parkeerplaats die in hetzelfde contract wordt verhuurd met een woning, krijgt dezelfde huurverhoging als de woning. Als dat een sociale huurwoning is 2,3%. Als dat een niet-sociale huurwoning is 3,3%. We noemen dat ‘woningvolgend’.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je huur niet hoger is dan €763,47 (prijspeil 2022). Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie.

Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat het financieel even tegenzit. Bijvoorbeeld door de hoge energieprijzen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als je de huur niet kunt betalen. Wij kijken dan samen met jou naar je situatie en wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld een betalingsregeling. Wacht niet te lang, hoe sneller we het weten, hoe sneller we iets voor je kunnen betekenen. Kijk op deze pagina voor meer informatie of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek in onze Woonwinkel via 040 243 43 43.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dit doen?

Stuur een bericht via ons contactformulier. Of stuur een brief naar Woonbedrijf, Postbus 280, 5600 AG, Eindhoven. In de brief of mail geef je aan waarom je bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Je bezwaar moet op zijn laatst op 30 juni 2022 bij ons binnen zijn.
Let op: aan het maken van bezwaar kunnen kosten verbonden zijn.

‘Gebreken aan je woning’ is geen reden voor bezwaar bij de Huurcommissie. Het heeft dus geen zin om met deze reden bewaar te maken tegen de huurverhoging. Op de website van de Rijksoverheid zie je in welke gevallen je bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Tegen de huurverhoging van een vrije sectorwoning, garage, berging of parkeerplaats kun je alleen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan het percentage dat de overheid heeft vastgesteld. Omdat wij ons aan dat percentage houden, is bezwaar maken niet mogelijk.

Veelgestelde vragen energielabels

Wat is het energielabel?

Het energielabel geeft aan wat de energiebehoefte van een woning is. Woningen met een groen A(++++)-label zijn heel energiezuinig. Woningen met energielabel G zijn dat niet. Het energielabel zegt ook iets over het leefklimaat in de woning en de maandelijkse energielasten voor de bewoner.

Hoe wordt een energielabel bepaald?

Het energielabel wordt sinds 1-1-2021 berekend door een vaste methode (de NTA8800). Voor het energielabel wordt gekeken naar hoeveel m2 gevel, dak, glas en vloer er is en hoe goed deze geïsoleerd zijn. Ook kijken ze naar welke installaties (voor verwarming, warm tapwater, ventilatie en energieopwekking) in de woning zitten. Met die informatie wordt berekend wat de energiebehoefte is voor de woning en de energiebehoefte bepaalt het label.

Wanneer is een energielabel nodig?

(bestaande of nieuwbouw) Woningen die verkocht of verhuurd worden, moeten een energielabel hebben. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Hoe komt een bewoner aan het energielabel van zijn/haar woning?

De bewoner kan het energielabel van de woning opzoeken op www.ep-online.nl. Let op: het kan zijn dat onlangs uitgevoerde verduurzamingswerkzaamheden nog niet zijn doorgevoerd in het label op deze website. Wilt u een geprint energielabel hebben of heeft u vragen over het label? Neem dan contact op met Woonbedrijf via 040 243 43 43. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. U krijgt dan het energielabel thuisgestuurd. Dit kan even duren, omdat wij het op moeten vragen bij onze leverancier INNAX.