Veelgestelde vragen huurverhoging en huurverlaging

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over huurverhoging en huurverlaging.

Neem gerust contact met ons op
Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Vul dan het contactformulier in op onze website: www.woonbedrijf.com/contactformulier. Je krijgt dan binnen 2 werkdagen antwoord. Je kunt ons ook bellen op 040-243 43 43. Je bereikt ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. In de periode tussen 15 en 26 april krijgen we veel telefoontjes over de huurverhoging. Houd daarom rekening met een langere wachttijd dan anders.

Huurverhoging

Woon ik in een sociale huurwoning?

In de Woningwet staat dat alle woningcorporaties hun woningen moeten verdelen in 2 soorten:

  • Sociale huurwoningen. Deze woningen hebben bij het ingaan van het huurcontract een huurprijs van maximaal €879,66 (prijspeil 2024).
  • Vrije sector huurwoningen. Deze woningen hebben bij het ingaan van het huurcontract een huurprijs van meer dan €879,66 (prijspeil 2024). Hieronder valt ook ander bezit dan woningen. Zoals bedrijfspanden, garages, bergingen en parkeerplaatsen.
Of een woning een sociale huurwoning is, wordt dus bepaald door de huurprijs. Voor vrije sector huurwoningen vragen wij een andere huurverhoging dan voor sociale huurwoningen. Bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging houden wij ons aan de wet.

Een woning met een huurprijs die door de huurverhoging boven de €879,66 (prijspeil 2024) uitkomt, blijft een sociale huurwoning.

Waarom verhogen wij de huur van sociale huurwoningen met 5,7%?

Woonbedrijf houdt zich bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging aan de wet. In 2024 mogen we van de overheid de huur verhogen met maximaal 5,8%. Met een percentage van 5,7% zitten we daar net iets onder.

Als je recht hebt op huurtoeslag, wordt de huurverhoging voor een deel vergoed door de overheid. De overheid heeft besloten om dit jaar de huurtoeslag te verhogen. Gemiddeld gaat dit om € 34,- extra huurtoeslag per maand.

De huurinkomsten gebruiken we voor het onderhouden van jouw woning. Ook houden we de buurt leefbaar. Naast kosten voor ons kantoor en personeel, betalen we een flink bedrag aan belastingen. Het geld dat overblijft, geven we uit aan verduurzaming, renovaties en de bouw van nieuwe woningen.

Waarom verhogen wij de huur van sommige woningen niet?
  • Woningen met een huurprijs boven de streefhuur, betalen geen huurverhoging. De streefhuur is de huurprijs die wij eerlijk/passend vinden voor de woning. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe de huurprijs tot stand komt en wat streefhuur precies is.
  • Soms past een huurverhoging niet bij de kwaliteit van de woning. Bijvoorbeeld als de woning in de toekomst gesloopt wordt. Woningen waarvan de bewoners bericht hebben gekregen over de sloop, krijgen geen huurverhoging in 2024.
Waarom verhogen wij de huur van niet-sociale huurwoningen met 5,5%?

Woonbedrijf houdt zich bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging aan de wet. Meestal is de huurverhoging van een vrije sector huurwoning hoger dan die van een sociale huurwoning. Dit jaar is dat niet het geval en is de huurverhoging van woningen in de vrije sector iets lager.

Waarom hebben losse garages, bergingen en parkeerplaatsen een huurverhoging van 5,5%?

Onze belangrijkste taak is het verhuren van sociale huurwoningen, niet van garages, bergingen of parkeerplaatsen. Losse garages, bergingen en parkeerplaatsen worden gezien als vrije sector. De huurverhoging is daarom gelijk aan die van de vrije sector huurwoningen.

Een garage, berging of parkeerplaats die in hetzelfde contract wordt verhuurd met een woning, krijgt dezelfde huurverhoging als de woning. Als dat een sociale huurwoning is 5,7%. Als dat een vrije sector huurwoning is 5,5%. We noemen dat 'woningvolgend'.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je huur niet hoger is dan €879,66 (prijspeil 2024). Er wordt ook gekeken naar je inkomen. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie. Je kunt hier ook een proefberekening maken.

Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat het financieel even tegenzit. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als je de huur niet kunt betalen. Wij kijken dan samen met jou naar de situatie en wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld een betalingsregeling. Wacht niet te lang, hoe sneller we het weten, hoe sneller we iets voor je kunnen betekenen. Kijk op deze pagina over huurachterstand of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek in onze Woonwinkel via 040 243 43 43.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dit doen?

Bij de bepaling van de huurverhoging, houden wij ons aan de wet. Denk je dat het niet klopt? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we het uitzoeken en uitleggen.

Om bezwaar te maken stuur je een mail via het contactformulier op www.woonbedrijf.com. Of stuur een brief naar Woonbedrijf, Postbus 280, 5600 AG, Eindhoven. In de brief of mail geef je aan waarom je bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Je bezwaar moet op zijn laatst op 30 juni 2024 bij ons binnen zijn. Meer informatie over bezwaar maken lees je op deze pagina.
Let op: voor het maken van bezwaar betaal je kosten aan de huurcommissie.

‘Gebreken aan de woning’ is geen reden voor bezwaar bij de Huurcommissie. Het heeft dus geen zin om met deze reden bewaar te maken tegen de huurverhoging. Op de website van de Rijksoverheid zie je in welke gevallen je bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Tegen de huurverhoging van een vrije sector huurwoning, garage, berging of parkeerplaats kun je alleen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan het percentage dat de overheid heeft vastgesteld. Omdat wij ons aan dat percentage houden, is bezwaar maken niet mogelijk.

Kom ik in aanmerking voor een éénmalige huurverlaging in 2024?

In 2023 was er een regeling dat mensen met een laag inkomen in 2021 automatisch in aanmerking kwamen voor een huurverlaging. Deze mensen zijn allemaal aangeschreven. In 2024 blijft de regeling van kracht. Je moet het nu zelf aanvragen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet. Krijg je in 2024 een huurverlaging? Dan verhogen wij de huur niet per 1 juli 2024.

Heeft de huurverhoging te maken met de renovatie van mijn woning?

Nee, dit is de jaarlijkse algemene huurverhoging. Over de huurverhoging voor keuzes bij renovatie krijg je een brief als de woning klaar is.

Huurverlaging

Ik heb geen internet, wachttijden aan de telefoon zijn lang en ik krijg verschillende antwoorden.

Je kunt je vragen ook altijd stellen in onze Woonwinkel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wanneer weet ik wanneer ik huurverlaging krijg of niet?

Op deze pagina lees je alles over huurverlaging. Als je geen brief hebt ontvangen maar wel denkt in aanmerking te komen, kan je huurverlaging zelf aanvragen via onze website. Huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand na het voorstel of de goedgekeurde aanvraag.

Hoe weet ik zeker dat ik nadien niet moet terugbetalen (net als de toeslagen affaire)?

Huurverlaging staat buiten de Huurtoeslag. Je moet de lagere huur wel doorgeven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Het bedrag van Huurtoeslag wordt dan aangepast. Dit voorkomt dat je volgend jaar teveel ontvangen Huurtoeslag terug moet betalen.

Wat wordt het bedrag van de huur?

De kale huur wordt €577,91. Afhankelijk van eventuele servicekosten komen deze er nog bij. Dat staat ook in de brief.

Wat is de termijn van huurverlaging? Krijg ik die verlaging tot het eind van dit jaar over een heel jaar, met andere woorden, tot volgend jaar 1 juli?

De kale huur blijft €577,97 tot 1 juli 2025. Je huur gaat dan in juli 2025 niet terug naar het oude bedrag. De huurverhoging van 2025 berekenen we op basis van €577,91.

Heeft u in 2023 al een huurverlaging gekregen dan mogen wij de huur per 1 juli 2024 verhogen. Wij doen dit over het bedrag van €575,03.

Krijg ik door de huurverlaging geen huurtoeslag meer?

Dat is afhankelijk van meer factoren. Niet alleen de huur telt mee, maar ook onder andere je inkomen. Je kunt een proefberekening doen op de website van de belastingdienst.

Als het eenmalig is, hoe gaat mijn huur er dan volgend jaar uitzien? Als er volgend jaar een huurverhoging is, gaat dat over het nieuwe tarief of over een oude huurtarief?

Heeft u in 2023 al een huurverlaging gekregen dan mogen wij de huur per 1 juli 2024 verhogen. Wij doen dit over het bedrag van €575,03.

Krijgt of heeft u in 2024 een huurverlaging? Dan mogen wij de huur dat jaar niet verhogen. Wij mogen de huur dan pas verhogen in juli 2025. De huurverhoging gaat dan over het nieuwe bedrag van €577,91.

Wat als in de loop van het jaar mijn inkomen wel verandert?

Als je inkomen lager wordt, kun je de huurverlaging zelf aanvragen. Kijk hier voor meer informatie. Als je inkomen stijgt, veranderen we niets aan de huurprijs. Je moet dan je nieuwe inkomen wel doorgeven aan de Belastingdienst, om te voorkomen dat je volgend jaar Huurtoeslag terug moet betalen.

Veelgestelde vragen energielabels

Wat is het energielabel?

Het energielabel geeft aan wat de energiebehoefte van een woning is. Woningen met een groen A(++++)-label zijn heel energiezuinig. Woningen met energielabel G zijn dat niet. Het energielabel zegt ook iets over het leefklimaat in de woning en de maandelijkse energielasten voor de bewoner.

Hoe wordt een energielabel bepaald?

Het energielabel wordt sinds 1-1-2021 berekend door een vaste methode (de NTA8800). Voor het energielabel wordt gekeken naar hoeveel m2 gevel, dak, glas en vloer er is en hoe goed deze geïsoleerd zijn. Ook kijken ze naar welke installaties (voor verwarming, warm tapwater, ventilatie en energieopwekking) in de woning zitten. Met die informatie wordt berekend wat de energiebehoefte is voor de woning en de energiebehoefte bepaalt het label.

Een energielabel komt tot stand d.m.v. een beoordeling van de technische staat van de woning en de voorzieningen die daar aanwezig zijn. Heb je enkel glas, maar wel een geïsoleerde muur en dak? Dan kun je een hoger label krijgen.

Wanneer is een energielabel nodig?

(bestaande of nieuwbouw) Woningen die verkocht of verhuurd worden, moeten een energielabel hebben. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Hoe komt een bewoner aan het energielabel van zijn/haar woning?

De bewoner kan het energielabel van de woning opzoeken op www.ep-online.nl. Let op: het kan zijn dat onlangs uitgevoerde verduurzamingswerkzaamheden nog niet zijn doorgevoerd in het label op deze website. Wilt u een geprint energielabel hebben of heeft u vragen over het label? Neem dan contact op met Woonbedrijf via 040 243 43 43. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. U krijgt dan het energielabel thuisgestuurd. Dit kan even duren, omdat wij het op moeten vragen bij onze leverancier INNAX.