Veelgestelde vragen huurverhoging en huurverlaging

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over huurverhoging en huurverlaging.

Huurverhoging

Woon ik in een sociale huurwoning?

In de Woningwet staat dat alle woningcorporaties hun woningen moeten verdelen in 2 soorten:

  • sociaal bezit. Deze woningen hebben bij het ingaan van het huurcontract een huurprijs van maximaal €808,06 (prijspeil 2023).
  • niet-sociaal bezit. Deze woningen hebben bij het ingaan van het huurcontract een huurprijs van meer dan €808,06 (prijspeil 2023). Hieronder valt ook ander bezit dan woningen. Zoals bedrijfspanden, garages, bergingen en parkeerplaatsen.

Of een woning valt onder sociaal bezit, wordt dus bepaald door de huurprijs. Voor niet-sociale huurwoningen en ander bezit mogen wij een hogere huurverhoging vragen dan voor sociale huurwoningen.

Woningen met een huurprijs die door de huurverhoging boven de €808,06 (prijspeil 2023) uitkomt, blijven sociale huurwoningen. Zij krijgen dan ook dezelfde huurverhoging.

Waarom verhogen wij de huur van sociale huurwoningen met 2,9%?

In 2023 mogen we van de overheid de huur verhogen met 3,1%. Wij hebben besloten om een lager percentage te vragen.

Ondanks dat alles duurder wordt (boodschappen, energieprijzen enz), hebben wij toch besloten om de huren te verhogen. Ook wij hebben te maken met stijgende kosten, bijvoorbeeld van materialen voor het onderhoud van onze woningen. Het woningtekort in deze regio is hoog. Dat betekent dat we veel woningen moeten bouwen. Daar hebben we geld voor nodig. Ook moeten we onze woningen de komende jaren duurzamer maken.

Waarom verhogen wij de huur van sommige woningen niet?
  • Woningen met een huurprijs boven de streefhuur, betalen geen huurverhoging. De streefhuur is de huurprijs die wij eerlijk/passend vinden voor de woning. Op deze pagina vind je meer informatie over hoe de huurprijs tot stand komt en wat streefhuur precies is.
Waarom verhogen wij de huur van niet-sociale huurwoningen met 4,1%?

De overheid wil dat we deze (duurdere) woningen en ander bezit verhuren tegen een prijs die past bij de markt. De overheid vindt dat deze woningen een hogere prijsstijging mogen krijgen dan de sociale huurwoningen.

Waarom hebben losse garages, bergingen en parkeerplaatsen een huurverhoging van 4,1%?

Onze belangrijkste taak is het verhuren van sociale woningen, niet van garages, bergingen of parkeerplaatsen. Deze vallen niet onder de categorie 'sociale huurwoningen'. Daarom kiezen wij ervoor om de huur van een losse parkeerplaats, berging of garage meer te laten stijgen. Dus met 4,1%.

Een garage, berging of parkeerplaats die gekoppeld is aan een woning, krijgt dezelfde huurverhoging als de woning. Als dat een sociale huurwoning is 2,9%. Als dat een niet-sociale huurwoning is 4,1%. We noemen dat ‘woningvolgend’.

Mijn woning heeft een energielabel E, F of G, waarom krijg ik toch een huurverhoging?

Dit jaar verhogen we de huren van deze woningen wel, in tegenstelling tot 2022. Vanaf dit jaar betaal je geen huurverhoging meer voor duurzaamheidsmaatregelen als isolatie. Deze maatregelen brengen we de komende jaren in veel van onze buurten tijdens renovaties aan. Het is onmogelijk om dit voor alle woningen tegelijk te doen. Dat kost tijd en geld. Je krijgt van ons bericht als jouw woning aan de beurt is.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je huur niet hoger is dan €808,06 (prijspeil 2023). Er wordt ook gekeken naar je inkomen. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie.

Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat het financieel even tegenzit. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als je de huur niet kunt betalen. Wij kijken dan samen met jou naar de situatie en wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld een betalingsregeling. Wacht niet te lang, hoe sneller we het weten, hoe sneller we iets voor je kunnen betekenen. Kijk op deze pagina over huurachterstand of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek in onze Woonwinkel via 040 243 43 43.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe kan ik dit doen?

Stuur daarvoor een mail via het contactformulier op www.woonbedrijf.com. Of stuur een brief naar Woonbedrijf, Postbus 280, 5600 AG, Eindhoven. In de brief of mail geef je aan waarom je bezwaar maakt tegen de huurverhoging. Je bezwaar moet op zijn laatst op 30 juni 2023 bij ons binnen zijn. Meer informatie over bezwaar maken lees je op deze pagina.
Let op: voor het maken van bezwaar betaal je kosten aan de huurcommissie.

‘Gebreken aan de woning’ is geen reden voor bezwaar bij de Huurcommissie. Het heeft dus geen zin om met deze reden bewaar te maken tegen de huurverhoging. Op de website van de Rijksoverheid zie je in welke gevallen je bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

Tegen de huurverhoging van een niet sociale huurwoning, garage, berging of parkeerplaats kun je alleen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan het percentage dat de overheid heeft vastgesteld. Omdat wij ons aan dat percentage houden, is bezwaar maken niet mogelijk.

Kom ik in aanmerking voor een éénmalige huurverlaging in 2023?

Bewoners van een sociale huurwoning met een laag inkomen in 2021, kunnen in 2023 een eenmalige huurverlaging krijgen. Je huurprijs moet dan niet hoger zijn dan €808,06 (prijspeil 2023). Jouw inkomen van 2021 mag maximaal 120% van het minimumloon zijn. Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je van ons begin mei een brief. Krijg je in 2023 een huurverlaging? Dan verhogen wij de huur niet per 1 juli 2023.

Heb je geen bericht van ons gehad dat je in aanmerking komt voor huurverlaging, maar denk je dat je er wel recht op hebt? Dan kun je het zelf aanvragen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet.

Meer informatie over de eenmalige huurverlaging 2023 lees je op deze pagina of op de website van de Woonbond.

Heeft de huurverhoging te maken met de renovatie van mijn woning?

Nee, dit is de jaarlijkse algemene huurverhoging. Over de huurverhoging voor keuzes bij renovatie krijg je een brief als de woning klaar is.

Huurverlaging

Ik heb geen internet, wachttijden aan de telefoon zijn lang en ik krijg verschillende antwoorden.

Je kunt je vragen ook altijd stellen in onze Woonwinkel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wanneer weet ik wanneer ik huurverlaging krijg of niet?

Op deze pagina lees je alles over huurverlaging. Als je geen brief hebt ontvangen maar wel denkt in aanmerking te komen, kan je huurverlaging zelf aanvragen via onze website. Huurverlaging gaat in op de 1e dag van de 2e maand na het voorstel of de goedgekeurde aanvraag.

Hoe weet ik zeker dat ik nadien niet moet terugbetalen (net als de toeslagen affaire)?

Huurverlaging staat buiten de Huurtoeslag. Je moet de lagere huur wel doorgeven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Het bedrag van Huurtoeslag wordt dan aangepast. Dit voorkomt dat je volgend jaar teveel ontvangen Huurtoeslag terug moet betalen.

Wat wordt het bedrag van de huur?

De kale huur wordt €575,03. Afhankelijk van eventuele servicekosten komen deze er nog bij. Dat staat ook in de brief.

Wat is de termijn van huurverlaging? Krijg ik die verlaging tot het eind van dit jaar over een heel jaar, met andere woorden, tot volgend jaar 1 juli?

De kale huur blijft €575,03 tot 1 juli 2024. Je huur gaat dan in juli 2024 niet terug naar het oude bedrag. De huurverhoging van 2024 berekenen we op basis van €575,03.

Krijg ik door de huurverlaging geen huurtoeslag meer?

Dat is afhankelijk van meer factoren. Niet alleen de huur telt mee, maar ook onder andere je inkomen. Je kunt een proefberekening doen op op de website van de belastingdienst.

Als het eenmalig is, hoe gaat mijn huur er dan volgend jaar uitzien? Als er volgend jaar een huurverhoging is, gaat dat over het nieuwe tarief of over een oude huurtarief?

In 2024 berekenen we de huurverhoging op het nieuwe tarief, dus de €575,03.

Wat als in de loop van het jaar mijn inkomen wel verandert?

Als je inkomen lager wordt, kun je de huurverlaging zelf aanvragen. Kijk hier voor meer informatie. Als je inkomen stijgt, veranderen we niets aan de huurprijs. Je moet dan je nieuwe inkomen wel doorgeven aan de Belastingdienst, om te voorkomen dat je volgend jaar Huurtoeslag terug moet betalen.

Veelgestelde vragen energielabels

Wat is het energielabel?

Het energielabel geeft aan wat de energiebehoefte van een woning is. Woningen met een groen A(++++)-label zijn heel energiezuinig. Woningen met energielabel G zijn dat niet. Het energielabel zegt ook iets over het leefklimaat in de woning en de maandelijkse energielasten voor de bewoner.

Hoe wordt een energielabel bepaald?

Het energielabel wordt sinds 1-1-2021 berekend door een vaste methode (de NTA8800). Voor het energielabel wordt gekeken naar hoeveel m2 gevel, dak, glas en vloer er is en hoe goed deze geïsoleerd zijn. Ook kijken ze naar welke installaties (voor verwarming, warm tapwater, ventilatie en energieopwekking) in de woning zitten. Met die informatie wordt berekend wat de energiebehoefte is voor de woning en de energiebehoefte bepaalt het label.

Wanneer is een energielabel nodig?

(bestaande of nieuwbouw) Woningen die verkocht of verhuurd worden, moeten een energielabel hebben. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Hoe komt een bewoner aan het energielabel van zijn/haar woning?

De bewoner kan het energielabel van de woning opzoeken op www.ep-online.nl. Let op: het kan zijn dat onlangs uitgevoerde verduurzamingswerkzaamheden nog niet zijn doorgevoerd in het label op deze website. Wilt u een geprint energielabel hebben of heeft u vragen over het label? Neem dan contact op met Woonbedrijf via 040 243 43 43. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. U krijgt dan het energielabel thuisgestuurd. Dit kan even duren, omdat wij het op moeten vragen bij onze leverancier INNAX.