Blokverwarming

Er is een prijsplafond voor energieprijzen dat voor de meeste huishoudens in Nederland geldt. Met dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening. Dit prijsplafond werkt per aansluiting. Er zijn ook bewoners die een gezamenlijke aansluiting hebben voor verwarming (blokverwarming) en/of voor stroom (blokelektriciteit). Deze bewoners hebben géén prijsplafond. De overheid werkt daarom een regeling uit voor bewoners met blokaansluitingen. Op 18 januari 2023 werd hierover meer bekend. Helaas nog niet alles. Dit is wat we nu weten.

De regeling compenseert huishoudens met een vast bedrag voor gas, warmte en of stroom

De hoogte van het bedrag is per situatie anders. De genoemde bedragen zijn nu nog niet zeker. De overheid kijkt ook over een half jaar of de bedragen aangepast moeten worden. De overheid wil midden februari 2023 de hele regeling bekend te maken.

De regeling is voor bewoners met blokverwarming en/of blokelektriciteit

Bijvoorbeeld voor bewoners met een appartement in een gebouw met een centrale stookinstallatie.

De hieronder genoemde bedragen zijn nog niet zeker:

Bewoners in een zelfstandige woning:

  • Voor gas of warmte staat een bedrag van €1063,21 voor heel 2023.
  • Voor bewoners met blokelektriciteit staat een bedrag van €535,05 voor heel 2023. Dit geldt dus alleen voor bewoners die geen eigen aansluiting hebben voor privé-stroomverbruik. Gezamenlijke stroomkosten voor lift of verlichting in algemene ruimtes vallen niet onder deze regeling.

Bewoners in een woongroep (niet zelfstandige woning):

  • Voor gas of warmte staat een bedrag van €445,46 voor heel 2023.
  • Voor bewoners met blokelektriciteit staat een bedrag van €224,96 voor heel 2023. Dit is dus alleen voor bewoners die geen eigen aansluiting hebben voor privé-stroomverbruik. Gezamenlijke stroomkosten voor lift of verlichting in algemene ruimtes vallen niet onder deze regeling.

Helaas is de tijdelijke regeling nog niet definitief en op sommige punten nog onduidelijk

Daarom kunnen we op dit moment nog niet precies zeggen hoe en wanneer we een tegemoetkoming gaan verrekenen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en we informeren onze bewoners zodra we meer weten.