Dit vinden bewoners

Elk jaar vragen we hoe onze bewoners wonen in hun woning en buurt. Dat is het onderzoek ‘Fijn & Ongestoord wonen’. We vragen een groot aantal van onze bewoners om hun mening te geven over hun woning en buurt.

Dit jaar (2023) hebben we ongeveer 17.000 bewoners een vragenlijst gestuurd. Zo’n 5000 bewoners hebben deze ingevuld. Daar zijn we super blij mee!

We zijn alle resultaten nog aan het bekijken. Hieronder lees je een eerste indruk.

Mening over de buurt

64% van de bewoners geeft aan dat ze fijn wonen in hun buurt. Dit is iets minder dan vorig jaar. Het aantal mensen dat niet fijn woont in de buurt is dit jaar 13%. Vorig jaar was dit 14%.

In welke buurten wonen bewoners fijn?

We kijken ook naar in welke buurten bewoners fijn wonen. In 30 buurten woont 70% of meer van onze bewoners fijn. In 29 buurten woont minder dan 60% van de bewoners fijn in de buurt.

Plus- en minpunten buurt

We vroegen de bewoners wat ze nou echt top vinden aan hun buurt. De volgende 5 onderwerpen komen het vaakst naar voren

Als bewoners iets niet fijn vinden in hun buurt, noemen ze:

Verdeling fijn wonen per buurt

Mening over de woning

69% van de bewoners geeft aan dat ze fijn wonen in de woning. Dat is 1% meer dan in 2022. Het percentage bewoners dat aangeeft echt niet fijn te wonen in hun woning is van 14% in 2022 naar 12% in 2023 gegaan.

Plus- en minpunten woning

Bewoners vinden de volgende vijf onderwerpen over hun woning echt fijn

Niet fijn aan hun woning vinden bewoners:

Verdeling fijn wonen in de woning per buurt

Hieronder staat per buurt het percentage bewoners dat de woning fijn, neutraal en niet fijn vindt.