Onze organisatie

Samen jouw wonen realiseren

Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten. Daar zetten wij ons iedere dag weer voor in, samen met zo’n 350 collega’s. Lees hier ons verhaal, van het begin tot waar we nu staan.

Ik wil meteen...

Naar onze huisstijl

Onze missie

Woonbedrijf werkt aan fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners. Wat fijn wonen is, is voor iedereen verschillend. De beleving van onze bewoners is sturend in de uitvoering van ons werk.

Onze grootste maatschappelijke prestatie ligt in het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare huurwoningen. Wij vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt. En dat daarbij niemand mag worden uitgesloten. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld.

We willen werken aan een maatschappij die is gebaseerd op rechtvaardigheid en waarin duurzame keuzes worden gemaakt. We wachten niet af, maar leveren vanuit onze eigen kwaliteit en verantwoordelijkheid een bijdrage aan het realiseren van die betere wereld. Deze bijdrage zit in kleine dingen, dichtbij onszelf, in ons werk. Het begint met betaalbaar wonen voor mensen die zich bij ons thuis voelen.

Al meer dan een eeuw thuis in regio Eindhoven

Woonbedrijf ontstond in 2005 uit een fusie van Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) en Woningstichting SWS. Beide hebben een rijke historie in Eindhoven en omgeving. De ontwikkeling van de regio hangt dan ook nauw samen met die van Woonbedrijf en onze voorgangers.

De oorsprong van Hhvl

Hhvl komt voort uit de bouwmaatschappij die Philips en een aantal andere vooruitstrevende Eindhovense fabrikanten aan het begin van de 20e eeuw oprichtten.

Philips groeide explosief en er was een enorme behoefte aan woningen voor arbeiders die er werkten. In Eindhoven zelf was nauwelijks ruimte voor woningbouw. De arbeiderswoningen die er waren, verkeerden in zeer slechte staat.

In 1909 kocht Philips een grote pachthoeve met landerijen in Strijp en een jaar later startte de bouw van de woningen. In 1923 was Philipsdorp klaar en stonden er 771 woningen. Deze woningen verhuren we nu nog steeds.

Nog meer wijken

Philips groeide door en wilde ook huisvesting bieden aan vaklieden, zoals glasblazers en instrumentenmakers. Dit leidde tot de ontwikkeling van Drents Dorp, speciaal gebouwd voor arbeiders uit Drenthe en hun grote gezinnen.

Zo ontstonden er nog meer wijken in de jaren 20, zoals De Barrier, Tivoli en Villapark. In 1935 kwamen de zogeheten woningwetwoningen op naam van Hhvl te staan.

Na de Tweede Wereldoorlog maakte Philips opnieuw stevige groei door. Hhvl bouwde nu zelfs etagewoningen. Om aan de grote vraag te voldoen, zocht Philips ook naar bouwlocaties in omliggende woonplaatsen en zelfs in andere gemeenten in het land waar het bedrijf vestigingen had.

Eind jaren 80 koos Philips ervoor om zich meer toe te leggen op zijn kerntaken. In 1990 werd Hhvl zelfstandig en daarmee de ‘erfgenaam’ van een verscheidenheid aan woningen.

De oorsprong van SWS

Parallel daaraan loopt de historie van Woningstichting SWS (SWS). Die voert terug naar 1919, toen St. Joseph werd opgericht als onderafdeling van de Rooms Katholieke Werklieden Vereniging (RKWV).

St. Joseph beheerde 311 woningen in Tongelre (Lakerlopen). In 1937 werd op aandringen van het gemeentebestuur de rooms-katholieke stichting ‘Goed Wonen’ opgericht, zodat ook niet-leden van de RKWV een woning konden krijgen.

In de jaren daarna groeide het samenwerkingsverband. In 1950 kwam Woningbouwstichting Gestel erbij, in 1961 Woningbouwstichting Stratum en in 1963 Woningbouwstichting Woensel. De stichtingen werkten nauw samen, maar bleven zelfstandig tot 1970. Op 26 maart 1971 richtten de vijf aangesloten corporaties een nieuwe stichting op: de Sociale Woningstichting (SWS). In 2002 fuseerde Woningstichting Goed Wonen uit Geldrop met SWS.

Woonbedrijf: groot geworden om klein te kunnen werken

In 1999 zochten Hhvl en SWS voor het eerst de samenwerking op. Ze kwamen tot een samenwerkingsovereenkomst en trokken bij steeds meer projecten samen op. Geleidelijk werkten ze toe naar een vervlechting van beide organisaties.

Het resultaat: de oprichting van Woonbedrijf op 1 april 2005. In november 2006 is de fusie officieel bekrachtigd.

De gedachte hierachter: ‘Groot geworden om klein te kunnen werken’. Dit is de basis van ons gebiedsgerichte werken. Wij willen dicht bij onze bewoners staan en ze persoonlijk helpen om plezierig te wonen in hun eigen leefomgeving.