Logo

Het logo van Woonbedrijf is een subtiel opgebouwd beeld, wat bestaat uit elementen van de grondleggers Hhvl en SWS.

Ons logo ontvangen?

Neem contact op met de afdeling communicatie via het contactformulier of bel 040 243 43 43

Één element uit het beeldmerk vormt het kader waarin het totale logo geplaatst is. Het woordmerk staat altijd onder een hoek van 10 graden.

Gebruik logo

Het logo van Woonbedrijf kan als ‘label’ gebruikt worden, waarbij het vastzit aan de bovenzijde van het kader. Maar ook kan het logo los gebruikt worden. Als het logo gebruikt wordt op uitingen vanuit Woonbedrijf of haar partners, dan geldt er een aantal regels.

Gebruik logo door derden

Wanneer het logo door derden gebruikt wordt, dan gelden de huisstijlregels van Woonbedrijf.

Richtlijnen gebruik logo:

  • Het logo wordt altijd gebruikt in de magenta kleur. Uitzondering is uitingen in grijswaarden.
  • Wanneer de uiting in grijswaarden wordt uitgevoerd, wordt het logo altijd in 100% zwart geplaatst.
  • Het logo wordt altijd in de originele vorm geplaatst. Er mogen geen effecten aan het logo worden toegevoegd.
  • Het logo gebruiken we altijd in dezelfde liggende versie.
  • Het logo wordt altijd gebruikt in combinatie met het kader.

Gebruik en plaatsing beeldmerk

Wanneer het logo toegepast wordt over een foto, gebeurt dat in de opzet zoals in onderstaande afbeelding getoond.

Het logo mag links, rechts en gecentreerd gebruikt worden. Dat is afhankelijk van het middel waarin het logo gebruikt wordt. De voorkeur gaat uit naar gebruik aan de linkerkant, volgens de natuurlijke leesrichting.

Gebruik diapositief logo

Wanneer Woonbedrijf niet de afzender is, dan mag het logo gebruikt worden in diapositieve vorm. Het logo is dan transaparant waardoor deze meekleurt met de achtergrondkleur.