Onze huisstijl

Met onze huisstijl laten we één gezicht zien. Het is als een paspoort, onze identiteit. Het unieke verhaal van Woonbedrijf verwoord en verbeeld. We hebben onze hele huisstijl vastgelegd in een huisstijlhandboek. Op deze pagina's komen de belangrijkste highlights aan bod en vind je ons logo dat vrij is om te gebruiken.

Download hier ons volledige huisstijlhandboek

Onze identiteit

Wij werken vanuit de volgende identiteit.

Stadse corporatie

We zijn als ‘stadse’ corporatie gespecialiseerd in het werken aan complexe en dynamische woonvraagstukken in de buurt en de stad. We zien die complexe stedelijke vraagstukken in met name Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo, Best en Helmond. Deze gemeenten zien we als kern van ons werkgebied. We werken samen met andere partijen en ons uitgangspunt is altijd: een goede woning in een leefbare buurt.

Dichtbij de bewoner

We werken dichtbij de bewoners en spreken hun taal. We werken vanuit het perspectief van de bewoner en kijken steeds welk effect ons werk heeft op de bewoners in hun woning. Dankzij nieuwe technologie weten we wat er bij bewoners speelt en kunnen we daar op anticiperen.

Rentmeesterschap

We gaan als rentmeester zorgvuldig om met de beschikbare middelen. In onze afwegingen nemen we de belangen van onze samenwerkingspartners mee. Onze duurzame keuzes zijn gericht op onze doelstelling: betaalbare huurwoningen voor onze doelgroep, nu en in de toekomst.

Onze merkpositionering

De kern van onze merkpositionering zit in onze merkbelofte:
fijn wonen voor iedereen. Dit doen we door te werken aan onze drie resultaatgebieden:

  • Fijn en ongestoord wonen
  • Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen
  • Duurzaamheid

Vragen over onze huisstijl?

We vinden het belangrijk dat onze huisstijl consequent wordt toegepast. Heb je twijfel over een juist gebruik van onze huisstijl? Wil je advies of misschien een beetje hulp? Wij helpen je graag verder. Vragen over onze huisstijl stel je aan onze afdeling Communicatie.