Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent simpel gezegd: de aarde zo gebruiken dat ook de toekomstige generaties er plezier van kunnen hebben en niet tekortkomen in hun behoeften. Hiervoor moeten we veel minder CO2 (koolstofmonoxide) uitstoten dan dat we nu doen.

De overheid wil dat we in 2050 CO2-neutraal wonen. Daar kunnen we als grootste woningcorporatie in de regio wat in betekenen! En dat doen we graag. Kiezen voor de meest duurzame oplossing vinden wij heel belangrijk. In alles wat we doen. Dus in hoe we werken, in onze projecten én in het wonen.

Duurzaamheidspact Eindhoven

We zijn aangesloten bij het Duurzaamheidspact. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, woningcorporaties ‘thuis, Sint Trudo, Wooninc. Woonbedrijf en Platform Eindhovense klantenraden. Zo zetten we samen sneller stappen in het verduurzamen. Dit doen we vooral in duurzame energie, gesloten kringlopen, het vergroenen van de stad en aandacht voor mensen.


Lees hier nieuwsberichten over het Duurzaamheidspact Eindhoven:

Klusbus helpt bewoners gratis met energie besparen – 30 mei 2023
Samen sneller verduurzamen in Eindhoven - 24 november 2022
Energiebox helpt met besparen – 18 maart 2020
Duurzaamheidspact Eindhoven: Aandacht voor mensen – online magazine - 17 juli 2020
1.000ste gratis energieadvies van de pilot 'Energiebox' - 2 juli 2020

The Natural Step

In duurzaamheid werken we volgens de principes van The Natural Step:

  • Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  • Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
  • De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om weer te herstellen.
  • Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

The Natural Step is een wereldwijd toegepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodiek om duurzaamheid vorm te geven. Ook gemeente Eindhoven werkt volgens deze vier principes.

4 thema’s: onze manier van duurzaam werken

Naast The Natural Step staan er vier thema’s centraal in onze manier van duurzaam werken:

  1. Duurzame energie
  2. Gesloten kringlopen
  3. Natuurlijke stad
  4. Collectief bewustzijn / Inspireren en aanjagen

De afgelopen jaren zijn er op alle thema’s stappen gezet. En die stappen blijven we in de toekomst zetten.

Duurzame energie

We willen CO2-neutrale woningen in 2050. We sluiten ons aan bij de ambities uit het Klimaatakkoord en de Nationale Prestatieafspraken.

Onze aanpak richt zich in de eerste plaats op het beter isoleren van onze woningen. Maar ook het plaatsen van duurzame installaties is steeds belangrijker, in nieuwbouw en bestaande woningen. Een voorbeeld hiervan is de warmteterugwin-installatie (WTW-installatie). Ook vervangen we oude cv-ketels door een nieuwe cv-ketel met een hybride warmtepomp en zonnepanelen. Zo verbruiken woningen minder gas.

We stemmen onze activiteiten zoveel mogelijk af op de planning van de warmtetransitie, maar laten onze plannen er niet door vertragen.

In de wijk

Zonnepanelen voor huurders

Wij bieden zonnepanelen buurt voor buurt aan. Is jouw buurt aan de beurt? Dan informeren wij je hierover.

Lees meer over zonnepanelen

Gesloten kringlopen

Wij willen graag helemaal circulair kunnen bouwen, onderhouden en slopen. Dus dat we bijna alle materialen hergebruiken of opnieuw inzetten. Zo gaat de waarde van grondstoffen en producten niet verloren. Een mooi voorbeeld hiervan is Buurtschap te Veld, waar we circulair bouwen en de natuur een onderdeel is van de leefomgeving.

In de wijk

​​​​​

Natuurlijke stad

De klimaatveranderingen zorgen voor meer droogte, hitte en extreme neerslag. We kunnen hierin iets betekenen door het verduurzamen en vergroenen van de leefomgeving. Er lopen hierin al mooie projecten, zoals Operatie Steenbreek en Struikroven.

De komende jaren gaan we in al onze ontwikkelingen ons groen transformeren. Dit wordt een vast onderdeel van nieuwbouw en renovaties. Met groen kunnen we regenwater beter opvangen, hitte tegengaan en de biodiversiteit herstellen. De komende jaren ligt de focus op klimaatgevoelige gebieden waar wateroverlast, hitte en/of droogte kunnen optreden.

In de wijk

Duurzaamheid

Buurtwerf de Bennekel

De Buurtwerf in de wijk Bennekel heeft een hele verandering ondergaan. Deze voorheen verwaarloosde plek wordt stapje voor stapje een mooie, groene buurttuin. Het idee hiervoor lag er al langer, maar nu komt de plek letterlijk tot bloei.

Buurtwerf de Bennekel

Inspireren en aanjagen

Verandering begint met bewustwording. Alleen met die energie komen we tot steeds meer duurzame keuzes. We willen het bewustzijn vergroten bij onszelf, onze samenwerkingspartners en bewoners. En inspireren hen om óók gewoon de goede dingen te doen.

Als grootste corporatie en opdrachtgever willen we aanjager zijn op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Zo volgen medewerkers een online training en workshops van de The Natural Step. We bieden bewoners de Energiebox en energieadvies aan. En de Klusbus helpt bewoners met kleine energiebesparende maatregelen in huis.

In de wijk