Huren in een VvE

Hoe werkt een Vereniging van Eigenaren?

Het maakt niet uit of je je appartement huurt of hebt gekocht. Net als iedereen wil je lekker wonen. In een prettige omgeving en in een goed onderhouden gebouw. Het kan voorkomen dat je huurt in een gebouw waar zowel huurders als eigenaars zijn als enkele appartementen zijn verkocht. Dan huur je een appartement in een VvE (Vereniging van Eigenaren).

VvE: wat kun je ermee?

Als een appartementengebouw verdeeld is over meerdere eigenaren, moet er een Vereniging van Eigenaars (VvE) zijn. De VvE regelt en is verantwoordelijk voor het onderhoud en andere gezamenlijke belangen. Huur je? Dan heb je te maken met de VvE (splitsingsakte en Huishoudelijk Reglement) en met Woonbedrijf als je verhuurder.

In een VvE betalen de eigenaren samen de onderhoudskosten van een gebouw. Wij rekenen als eigenaar van een aantal appartementen een deel van de VvE-bijdrage door aan onze bewoners in de vorm van servicekosten.

Algemene ledenvergadering VvE

Minimaal een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle eigenaren. Tijdens de ALV wordt beslist over de gemeenschappelijke zaken. Als je gedeeltelijk of volledig stemrecht hebt, ben je als huurder ook van harte welkom.

Werkwijze vergadering

Enkele weken voor de Algemene Ledenvergadering krijg je een uitnodiging en de agenda. Je ziet dan meteen over welke onderwerpen je met jouw stemrecht mag meebeslissen. Vervolgens krijg je enkele weken na de vergadering de notulen en de besluitenlijst.

Commissies in de VvE

Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de besluiten genomen. Om een goed besluit te kunnen nemen, zijn er commissies actief binnen de VvE. Zij brengen onderwerpen in kaart en adviseren het bestuur of de aanwezigen. Denk aan een kascontrolecommissie, leefbaarheidscommissie of technische commissie. De Algemene Ledenvergadering benoemt de commissieleden.

Stemrecht in de VvE

Wij kunnen onze bewoners stemrecht geven binnen de VvE. Dat kan volledig stemrecht zijn of over bepaalde onderwerpen. De eigenaren nemen bijvoorbeeld een besluit over schildersonderhoud. Jij kunt dan als huurder meedenken over de kleurstelling. Een ander voorbeeld is de frequentie van schoonmaken.

De voorzitter van de VvE

De Algemene Ledenvergadering kiest een voorzitter. Deze voorzitter leidt de vergaderingen en is contactpersoon richting het bestuur/de beheerder van de VvE. Bij afwezigheid van een voorzitter leiden de aanwezigen de vergadering zelf.

Beheerder en voorzitter

De beheerder van de VvE kan ook voorzitter zijn. Dit gebeurt op verzoek en met toestemming van de eigenaren. Het bestuur van een VvE voert besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit en komt op voor de gezamenlijke belangen. Daarnaast vertegenwoordigt ze de VvE naar buiten toe.

Zodra een bewoner is benoemd tot voorzitter van de vergadering, gelden de volgende regels. De voorzitter:

  • mag de vergadering voorzitten
  • beoordeelt of noodzakelijke werkzaamheden boven een vooraf vastgesteld bedrag mogen plaatsvinden
  • is aanspreekpunt voor de beheerder en bespreekt met de bestuurder agendapunten

Samenstelling

Er wordt maar één bewoner benoemd tot voorzitter. De Algemene Ledenvergadering kan daarnaast een vicevoorzitter kiezen. Deze neemt de taken van de voorzitter over als hij of zij dit niet meer kan.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement van een VvE staan de afspraken die worden gemaakt, aansluitend op de splitsingsakte. Bij het ondertekenen van het huurcontract, krijg je het huishoudelijk reglement. Voor jou als huurder gelden ook de algemene huurvoorwaarden. Wij zorgen samen met de beheerder dat er geen tegenstrijdigheden in het reglement en de voorwaarden staan.

Verzoek om reparatie in een VvE

Huur je bij Woonbedrijf en woon je in een VvE? Samen met de VvE hebben wij afspraken gemaakt over het onderhoud in de privé ruimte en de algemene ruimten. Deze afspraken kunnen per VvE verschillend zijn.

Bij het tekenen van de huurovereenkomst heb je informatie ontvangen over hoe je moet handelen bij het aanvragen van een reparatie of bij schade.