Documenten uploaden

Het is belangrijk dat je de volgende gegevens upload in je Wooniezie inschrijving. Zonder deze gegevens kunnen wij je de woning niet aanbieden. In dat geval kunnen wij de woning aanbieden aan een andere kandidaat.

Lees meer over...

Huren in een VvE

Let op: op je inkomensverklaring en uittreksel uit de Basisregistratie Personen kan je BSN-nummer vermeld staan. Zorg ervoor dat je BSN-nummer onleesbaar is. Deze hebben wij niet nodig en mogen we in verband met de privacywetgeving niet in bezit hebben. Lees er hier meer over.

Deze documenten moet je uploaden:

Let op: upload alle gevraagde documenten in jouw Wooniezie account.

Uittreksel uit de Basisregistratie Personen met adreshistorie

Je vraagt dit uittreksel aan bij je gemeente. Hiervoor moet je betalen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
Alle personen die meeverhuizen moeten een uittreksel met adreshistorie uploaden. Verhuizen er meer personen vanaf hetzelfde adres? Vraag dan naar een gezinsuittreksel.

Let op: woont de medeaanvrager korter dan 3 jaar op hetzelfde adres dan de hoofdaanvrager, dan vragen wij deze een eigen uittreksel aan te leveren.

Laatste inkomensverklaring via de belastingdienst
Van jezelf en van de eventuele medeaanvrager. Je vraagt je inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon op nummer 0800 0543, of via de website van de Belastingdienst. Ga naar www.belastingdienst.nl en log in met je DigiD gegevens. Klik op 'mijn gegevens' en daarna op 'inkomensverklaring en geregistreerd inkomen bekijken'. Klik het jaar aan en klik op 'Inkomensverklaring opvragen'. De verklaring wordt geopend in PDF. We vragen om een de meest recente inkomensverklaring, van alle meeverhuizende personen behalve kinderen.
 • Is je inkomen op de meest recente verklaring onbekend?
  Gebruik dan de inkomensverklaring van het voorgaande jaar, mits deze niet ouder is dan 2 jaar.

 • Is je inkomen op beide inkomensverklaringen onbekend?
  Voeg dan ook nog 3 recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties toe, mits je deze hebt.

 • Is je inkomen onbekend vanwege een eigen onderneming? Upload dan naast je inkomensverklaring een jaarverslag of een prognose ondernemersinkomen o.b.v. resultatenrekening ondertekend door een accountant. Download de prognose ondernemersinkomen hier.

 • Is je inkomen dit jaar fors gedaald of verhoogd, waardoor je met een inkomensverklaring niet in aanmerking komt?
  Kom je met recente inkomensgegevens wel in aanmerking, upload dan naast de inkomensverklaring ook gegevens die dit aantonen.

Let op: zonder de Inkomensverklaring van de Belastingdienst kunnen wij je de woning niet aanbieden. Ook als je inkomensverklaring onbekend aangeeft moet deze bij de aanvullende documenten aanwezig zijn.
Verklaring verhuurder/ hypotheekhouder

Deze moeten jij en de eventuele medeaanvrager laten invullen door de aanbieder van de laatste woonruimte waar je hebt gewoond (huur of koop). Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Woon je nu in een huurwoning of -kamer, of heb je hier eerder gewoond?
Laat de verhuurder de verklaring invullen. Dat geldt ook voor een medeaanvrager. Heb je meerdere woningen/kamers bewoond de afgelopen 3 jaar dan willen we van alle verhuurders een verklaring hebben.

Woon je nu in een koopwoning, of heb je hier eerder gewoond?
Laat de hypotheekhouder de verklaring invullen. Dat geldt ook voor een medeaanvrager.

Huur je op dit moment een woning van Woonbedrijf?
Dan is het niet nodig om een verklaring in te vullen.

Download hier de Verklaring verhuurder / Hypotheekverstrekker en upload deze ingevuld en ondertekend in je Wooniezie account.

Bewonersverklaring
De Bewonersverklaring moeten jij en de eventuele medeaanvrager zelf invullen en ondertekenen.

Huur je op dit moment een woning van Woonbedrijf? Dan is het niet nodig om de verklaring in te vullen.

Download hier de Bewonersverklaring en upload deze ingevuld en ondertekend in je Wooniezie account.
(Voorlopig) koopcontract koopwoning

Heb je op dit moment een koopwoning? Dan moet je kunnen aantonen dat je woning verkocht is of dat deze op dit moment te koop staat. Upload het (voorlopig) koopcontract van de woning, of documenten die aantonen dat je woning te koop staat.

Echtscheidingsovereenkomst

Als je op dit moment in een scheiding zit, dan hebben we de getekende echtscheidingsovereenkomst nodig. Zijn er ook kinderen bij betrokken en een daarbij passend getekend ouderschapsplan, upload deze dan in jouw Wooniezie account. Het hangt af van de afspraken in het ouderschapsplan of de kinderen meegerekend worden in de huishoudgrootte. Voed je samen met je partner je kinderen op (co-ouderschap)? Dan mag je jouw kinderen wel meenemen op de inschrijving van jouw huis. Als je een omgangsregeling hebt met je partner, mag je jouw kind(eren) niet meenemen op jouw inschrijving.

Uit elkaar gaan met kinderen

Zit je op dit moment in een relatiebreuk waarbij ook kinderen betrokken zijn? Dan hangt het van de situatie af of de kinderen bij de huishoudgrootte meegerekend worden. Voed je samen met je partner de kinderen op (co-ouderschap)? Dan mag je jouw kinderen meenemen op de inschrijving van je huis. In dit geval hebben we een getekend ouderschapsplan nodig, deze upload je in jouw Wooniezie account. Heb je een omgangsregeling met je partner? Dan mogen je kind(eren) niet meegerekend worden op de inschrijving van je huis.

Beschikking bewindvoerder

Heb je een bewindvoerder? Dan vragen we je de beschikking of overeenkomst met de bewindvoerder te uploaden bij je inschrijving. Daarnaast vragen we je ook een getekende akkoordverklaring voor een eventuele verhuizing van de bewindvoerder toe te voegen.

Ga je een woning huren bij Woonbedrijf?

Bekijk de video waarin we uitleggen hoe je de woning kunt verwachten.

Overnameovereenkomst

Wil je spullen overnemen van de vertrekkend bewoner? Vul dan samen de overnameovereenkomst in. De vertrekkende bewoner heeft dit formulier van Woonbedrijf al ontvangen. De vertrekkende bewoner levert deze ondertekend in bij Woonbedrijf.

Algemene huurvoorwaarden

Zorg dat je goed op de hoogte bent door alvast de algemene huurvoorwaarden door te lezen.

Samen een woning huren

Als je korter dan een jaar een medeaanvrager in je inschrijving hebt staan, dan willen wij graag kijken of deze medeaanvrager ook medehuurder mag worden.
Dit kun je op de volgende manier laten zien:

 • Uittreksel bevolkingsregister waaruit blijkt dat je nu ook al samenwoont.
 • Afschrift van een gezamenlijke rekening bij een bank.
 • Andere documenten waaruit blijkt dat je gezamenlijk een huishouden vormt of gaat vormen.

Als je dit niet kunt laten zien dan wordt je medeaanvrager samenwoner. Hij of zij komt dan niet op het huurcontract te staan. Wel kan je na 2 jaar medehuurderschap aanvragen via onze website. Tot dan kan de samenwoner het huurcontract niet overnemen van de hoofdhuurder.

Extra service

Wil je alvast meer weten over de extra service die we aanbieden? Kijk voor meer informatie en de voorwaarden bij Glasfonds, Ontstoppingsfonds, Regeling volle dakgoten, Lampenfonds en Onderhoudsabonnement.