Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

We helpen je graag om zelfstandig te kunnen blijven wonen als je een lichamelijke beperking hebt. Dit kan bijvoorbeeld door een paar aanpassingen in je huis. Je gemeente helpt hierbij door middel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wmo aanvragen

Met de Wmo helpt de gemeente mensen met een lichamelijke beperking op verschillende manieren. Hieronder vallen aanpassingen in je woning om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het verschilt voor iedere gemeente hoe je steun van de Wmo aanvraagt. Meestal werkt het zo: