Signaleringslijst

Gezamenlijke signaleringslijst voor ongewenst huurdersgedrag

Helaas zijn er huurders die zich niet aan afspraken houden. Dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren. Maar nadat ze terechtgewezen zijn verdienen ze ook een tweede kans. De Kansen en Sanctielijst gaat per 1 februari 2022 verder onder de naam 'signaleringslijst voor ongewenst huurdersgedrag'.

Ik wil meteen...

Overlast in de buurt melden

Samen met 12 andere woningcorporaties in de regio Zuidoost-Brabant (MRE) hebben we een gezamenlijk beleid voor ongewenst huurdersgedrag opgesteld. Dit zorgt voor duidelijk- en eerlijkheid. Voor alle huurders in de regio gelden voortaan dezelfde regels. Het nieuwe beleid gaat in per 1 februari 2022.

Gelijke regels en kansen voor alle huurders

Daar zorgt het nieuwe beleid ongewenst huurdersgedrag voor. We willen onze bewoners zo prettig mogelijk laten wonen. Daarom willen wij ongewenst huurdersgedrag zoveel mogelijk voorkomen en aanpakken. Bewoners die zich niet aan afspraken houden, worden aangepakt. In het ergste geval word je de woning uitgezet.

Er zijn 5 soorten ongewenst huurdersgedrag waarvoor we gezamenlijk beleid hebben gemaakt:

  1. Voortdurende overlast (denk hierbij aan vernieling, te veel of te hard lawaai maken, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plaatsen).
  2. Agressief gedrag (of gedrag waardoor je jezelf of anderen in gevaar brengt).
  3. Woonfraude, zoals bijvoorbeeld hennepteelt en illegale bewoning.
  4. Flinke huurschulden.
  5. Overige fraude (zoals de verkeerde informatie doorgeven aan de woningcorporatie).

Raak je de woning kwijt door ongewenst huurdersgedrag??

De huurder kan 3 jaar lang geen woning bij de 13 woningcorporaties huren

Dat staat in het beleid ongewenst huurdersgedrag. De huurder die zijn woning kwijtraakt wordt geblokkeerd in Wooniezie, de website waar de 13 Zuidoost-Brabantse woningcorporaties hun woningen aanbieden.
Pas na 3 jaar maken ex-huurders weer kans op een nieuwe huurwoning (of soms eerder als er bepaalde afspraken zijn gemaakt). Bij sommigen komt dan pas het besef dat ze het anders moeten doen.

Huurders kunnen een nieuwe kans aanvragen om een woning te gaan huren

Een Kanscommissie beoordeelt de aanvraag. Ook toetst een maatschappelijke organisatie de haalbaarheid van de kans en of er extra begeleiding nodig is. De uitkomsten daarvan worden in de Kanscommissie meegenomen. De Kanscommissie bepaalt of een kans gegeven wordt en met welke bijbehorende afspraken. Een kans betekent dus dat iemand eerder dan die 3 jaar weer een woning kan krijgen, maar dan wel onder voorwaarden. Het bieden van kansen raakt de kern van de corporaties. Zo kunnen ze doen waar ze voor zijn: zorgen voor betaalbare woningen in buurten waar mensen prettig kunnen wonen.

De voordelen van het beleid ongewenst huurdersgedrag op een rij:

  • De leefomgeving van huurders en andere bewoners verbeteren
  • (Nieuwe) schadeposten voorkomen door informatie met elkaar te delen.
  • Er is een helder en eerlijk systeem voor alle ex-huurders die in het verleden voor problemen zorgden.
  • Voorkomen dat ex-huurders voorgoed buiten de boot vallen. Na verloop van tijd krijgen ze namelijk een nieuwe kans om opnieuw een woning te huren.

Meer informatie over het beleid ongewenst huurdersgedrag?

Dat lees je op www.wooniezie.nl.