Urgentie

Heb je met spoed een woning nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor je niet meer in je woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet je urgentie aanvragen. Lees op www.wooniezie.nl hoe je urgentie aanvraagt of neem contact op met de woningcorporatie in de plaats waar je wil wonen.

Let op: er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden je af om gebruik te maken van hun dienstverlening.