Medehuurder worden

Je kunt iemand aan het huurcontract toevoegen als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap hebt, of minimaal twee jaar (als partners) samenwoont. Je partner wordt dan medehuurder en je wordt samen verantwoordelijk voor de woning. Kinderen, inwoners en huisbewaarders kunnen geen medehuurder worden.

Ik wil meteen...

Mijn verandering doorgeven

Wat is een medehuurder?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Je bent samen verantwoordelijk voor de woning en voor het betalen van de huur. De medehuurder mag ook in de woning blijven als je uit elkaar gaat of als de hoofdhuurder overlijdt. Als je nooit medehuurderschap aan hebt gevraagd en dus niet op het contract staat, kun je niet blijven wanneer de hoofdhuurder verhuist of overlijdt.

Trouwen en medehuurder worden

Ga je trouwen of ga je een geregistreerd partnerschap aan, dan wordt je partner altijd medehuurder. Je moet dit wel zelf bij ons melden door je partner aan je huurcontract toe te voegen. Dit doe je online bij verandering in mijn situatie doorgeven. Je hebt daarvoor de volgende documenten nodig van degene waarvoor je medehuurderschap wil aanvragen:

 • trouwboekje of bewijs van geregistreerd partnerschap;
 • uittreksel BRP met adreshistorie, niet ouder dan 3 maanden (deze vraag je aan bij de gemeente);
 • verklaring bewoner (download hier het formulier);
 • verklaring verhuurder/hypotheekhouder (download hier het formulier). NB: deze is niet nodig als je nu bij Woonbedrijf huurt.
Je partner moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Wooniezie.

Samenwonen en medehuurder worden

Als je samenwoont, kan je partner medehuurder worden als je aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • je woont minimaal 2 jaar samen en je hebt je minimaal 2 jaar eerder bij de gemeente op het adres ingeschreven;
 • je hebt een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’. Dat betekent dat je duidelijk voor een langere tijd bij elkaar wilt blijven.

Voldoe je hieraan? Dan kun je medehuurderschap online aanvragen via verandering in mijn situatie doorgeven van degene waarvoor je medehuurderschap wil aanvragen. Je hebt hiervoor de volgende documenten nodig:

 • uittreksel BRP met adreshistorie, niet ouder dan 3 maanden (deze vraag je aan bij de gemeente);
 • een verhuurdersverklaring en/of een bewonersverklaring;
 • bewijs dat jullie samen een huishouden hebben, zoals:
  • een gemeenschappelijke bankrekening;
  • afschrift met de kosten voor de huishouding/huur;
  • gemeenschappelijke verzekeringen;
  • rekening nutsbedrijven staat op allebei jullie namen;
  • een samenlevingscontract;
  • op elkaar afgesloten pensioenen;
  • een gezamenlijke inschrijving als woningzoekende.

Let op: dit bewijs moet laten zien dat je minimaal 2 jaar samenwoont.

Tip: meld het bij ons als je gaat samenwonen. Je partner kan alleen medehuurder worden als wij weten dat je al twee jaar samenwoont.