Samenwonen

Wil je met je partner gaan samenwonen in je huurwoning? Meestal is dat geen probleem, meld het wel even bij ons van tevoren, dan kun je na twee jaar medehuurderschap aanvragen. Je partner wordt dan bijgeschreven op je huurcontract. Komt er iemand anders dan je partner bij je wonen? Dan noemen we dat inwonen.

Ik wil meteen...

Melden dat ik ga samenwonen

Niet meteen medehuurder

Je partner krijgt niet meteen dezelfde rechten en plichten als jijzelf als hij of zij bij je komt wonen. Je blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor het betalen van de huur en voor de woning. Als je uit elkaar gaat en jij verhuist, mag je partner niet in de woning blijven.

Je partner kan na 2 jaar op hetzelfde adres wonen, medehuurder worden. Hij of zij krijgt dan dezelfde rechten en plichten als jij. Dat kan op 2 manieren:

Samenwonen aanvragen

Laat het ons weten als je gaat samenwonen via verandering in mijn situatie doorgeven. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig van degene met wie je wil samenwonen:

  • uittreksel BRP met adreshistorie, niet ouder dan 3 maanden (deze vraag je aan bij de gemeente);
  • verklaring bewoner (download hier het formulier);
  • Verklaring verhuurder/hypotheekhouder (download hier het formulier). NB: deze is niet nodig als je nu bij Woonbedrijf huurt.
Degene waarmee je gaat samenwonen moet ingeschreven staan als woningzoekende op www.wooniezie.nl.