Huisbewaring

Woon je een tijdje niet in je woning? Dan mag je er in sommige gevallen iemand anders laten wonen. Bijvoorbeeld als je een lange reis maakt of voor je werk eenmalig maximaal 6 maanden in het buitenland woont. We noemen dit huisbewaring. Hiervoor moet je ons wel eerst om toestemming vragen.

Ik wil meteen...

Huisbewaring aanvragen

Wat is huisbewaring?

Huisbewaring duurt normaal gesproken maximaal 6 maanden. Jij blijft hoofdhuurder en blijft dus zelf verantwoordelijk voor de woning. Dat betekent dat jij de huur aan ons betaalt en dat je verantwoordelijk bent voor wat de huisbewaarder in je woning doet.

In deze situaties geven we vaak toestemming:

  • tijdelijk werk of studie in het buitenland. Aansluitend, meer dan 1 maand en maximaal 6 maanden. Tijdelijk verblijf in het buitenland is voor je werk of studie noodzakelijk;
  • lange opname, bijvoorbeeld in een ziekenhuis;
  • een lange reis;
  • Proef samenwonen.

Voorwaarden huisbewaring

Je krijgt toestemming voor huisbewaring als je voldoet en akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

• De kandidaat-huisbewaarder staat ingeschreven als woningzoekende op www.wooniezie.nl;
• Huisbewaring is mogelijk voor maximaal 6 maanden;
• De huur die de huisbewaarder aan je betaalt is maximaal de huur plus extra kosten die je zelf betaald. Je mag namelijk geen geld verdienen aan je huurwoning. Commerciële verhuur is verboden;
• De huisbewaarder mag niet voor overlast of schade zorgen. Als hoofdhuurder ben jij verantwoordelijk. Woonbedrijf mag de huisbewaarder middels een procedure uit huis zetten als er overlast wordt veroorzaakt;
• Bij terugkomst in de woning, laat je dit ons schriftelijk weten;
• Wanneer je de huur opzegt, moet de huisbewaarder ook verhuizen. De huisbewaarder heeft geen recht op het huurcontract.

In het geval bij een lange opname of een lange reis, is het belangrijk dat we contact met je kunnen opnemen als je weg bent. Daarom moet je je adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons geven voordat je vertrekt.

Huisbewaring aanvragen


Huisbewaring aanvragen gaat in een aantal stappen:

  • je zoekt zelf een ‘huisbewaarder’;
  • maak samen afspraken, bijvoorbeeld over de huurprijs;
  • vraag het minimaal een maand voordat je weggaat aan via verandering in mijn situatie doorgeven. Voeg ook bewijzen toe van de reden dat je weggaat, bijvoorbeeld een contract in het buitenland;
  • wij nodigen jou en je huisbewaarder eventueel samen uit op een gesprek;
  • daarna hoor je of je toestemming krijgt of niet.
Let op: je mag je woning niet verhuren via een tussenpersoon en commerciële verhuur is verboden.
Voor het aanvragen heb je de volgende documenten nodig:

Lees de voorwaarden goed voordat je huisbewaring aanvraagt.

Informatie voor de tijdelijke bewoner

Je moet aan de gemeente doorgeven dat je tijdelijk in deze woning woont. Je moet ook ingeschreven staan als woningzoekende op www.wooniezie.nl. Registreer je nieuwe adres in Wooniezie. Dit heeft geen consequenties voor je inschrijftijd, je bent namelijk geen hoofdhuurder of medehuurder.