Overlijden melden

Er komt al genoeg op je af als er een naaste overlijdt. We helpen je daarom graag om alles snel en goed te regelen.

Overlijden partner

Ben je hoofd- of medehuurder (dus sta je op het huurcontract vermeld)? Dan kun je altijd in de woning blijven wonen. Laat ons wel weten dat je partner is overleden via verandering in mijn situatie doorgeven. Dan maken wij dit voor je in orde.

We vragen je om deze papieren als bijlage toe te voegen:

  • een kopie van de akte van overlijden.

Minder dan 2 jaar samengewoond

Woon je korter dan 2 jaar samen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of kom langs in onze Woonwinkel.

Overlijden familielid of vriend

Woonde de persoon die overleden is alleen en ben je familielid of contactpersoon? Als je geen inloggegevens hebt van de persoon die is overleden dan kun je ons contactformulier invullen en de onderstaande documenten als bijlage toevoegen.

We vragen je om het volgende als bijlage toe te voegen:

Kinderen hebben in het beginsel geen recht op het huurcontract en kunnen geen medehuurder worden. Bij het overlijden van de ouders kunnen inwonende kinderen die thuis wonen contact met ons opnemen.