Prestatieafspraken woningcorporaties

In de prestatieafspraken lees je welke bijdragen corporaties in en rond Eindhoven leveren aan wonen en leven in de stad.

Omdat het door de Coronamaatregelen niet mogelijk is om samen te komen, duurt het ondertekenen van de prestatieafspraken wat langer dan normaal. Daarom laten de prestatieafspraken vanaf 2021 voor sommige gemeentes wat langer op zich wachten.