Servicekosten

Bij veel van onze woningen betaal je iedere maand een bedrag voor de servicekosten. Dat heet een voorschot. Een keer per jaar ontvang je de afrekening van deze servicekosten. Hierin lees je of je geld terugkrijgt van ons of dat je bij moet betalen. Ook lees je wat je nieuwe voorschot wordt.

Wat zijn servicekosten

Servicekosten zijn kosten die wij maken voor algemene diensten. Bijvoorbeeld de elektriciteit, schoonmaak en het ramen wassen van de algemene ruimtes in je gebouw. Elke maand betaal je hiervoor een voorschot, tegelijk met de huur.

We werken met twee soorten servicekosten

Niet-verrekenbare servicekosten

Voor deze servicekosten ontvang je geen afrekening. Je betaalt iedere maand een vast bedrag. Bijvoorbeeld voor het Glasfonds, het Ontstoppingsfonds en het Lampenfonds.

Verrekenbare servicekosten

Hiervan krijg je elk jaar een afrekening. Wij berekenen elk jaar de kosten die echt zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor schoonmaak en elektra.

Lees hier de toelichting op de servicekostenafrekening (pdf)

Afrekening servicekosten

Binnenkort ontvang je een brief met de jaarafrekening. Hierin staat een berekening van de servicekosten die zijn gemaakt en het voorschot dat al bij je in rekening is gebracht. Was je voorschot hoger dan de kosten die zijn gemaakt? Dan krijg je geld terug van ons. Was je voorschot te laag, dan betaal je het verschil aan ons. Je krijgt altijd een afrekening, ook als je bijvoorbeeld maar een paar cent terugkrijgt of moet betalen.

Verhuis je of ben je verhuisd? Dan betaal je alleen voor de periode dat je huurcontract geldig was. Je ontvangt de afrekening niet op het moment dat je verhuist, maar tegelijk met alle andere huurders in het gebouw. Het kan dus zijn dat je dan al een tijdje ergens anders woont.

Wanneer wordt het voorschot aangepast

Elk jaar maken wij een berekening van de servicekosten. Verwachten we de komende periode hogere of lagere kosten? Dan passen wij het bedrag van het voorschot aan. In de servicekostenafrekening staat altijd je voorschot voor het komende jaar.

Waaruit bestaan de servicekosten

Hieronder vind je een korte uitleg van alle mogelijke soorten servicekosten. Het hangt van je woning af welke kosten voor jou gelden. Eerst leggen we uit waar de algemene servicekosten uit bestaan en daarna vind je uitleg over de stookkosten.

Administratiekosten

Wij maken administratiekosten om de servicekosten zorgvuldig te verwerken. Bijvoorbeeld het maken van de jaarlijkse afrekening en het berekenen van het nieuwe voorschot. Je betaalt standaard 5 procent van de totale servicekosten aan administratiekosten.

Schoonmaak

Woon je in een gebouw met gezamenlijke ruimtes, zoals een trappenhuis? Dan zorgen wij dat deze worden schoongemaakt.

Ramen wassen

Hieronder vallen de kosten die wij maken voor het schoonmaken van de ramen. In veel flatgebouwen wassen wij de ramen van de algemene ruimtes en de ramen waar je zelf niet bij kunt.

Groenonderhoud

Horen er gemeenschappelijke tuinen, veldjes, perken of heggen bij het gebouw waar je woont? Dan zorgen wij voor het onderhoud hiervan.

Water collectief, gas collectief en elektriciteit voor de gemeenschappelijke ruimte

Dit zijn de kosten voor het verbruik van water, gas en/ of elektriciteit in bijvoorbeeld de centrale hal of gezamenlijke berging in je gebouw. Wij verdelen deze kosten gelijk over alle woningen in het gebouw.

Als je in een gebouw woont dat is voorzien van ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden, zoals een centrale hal, galerij of gezamenlijke berging, dan zie je op de afrekening elektriciteit gemeenschappelijke ruimte, gas collectief en/of water collectief staan. De kosten voor het verbruik van gas, water en/of elektriciteit in deze ruimtes worden volgens een verdeelsleutel verdeeld over het aantal woonruimtes en verrekend met de doorbelaste voorschotten.

Heeft je gebouw een plek voor het opladen van scootmobielen? Dan betalen de gebruikers hiervan een vergoeding.

Stookkosten

Meestal betaal je de kosten voor water, gas en elektra direct aan het energiebedrijf. Is je woning aangesloten op een centrale stookinstallatie in het gebouw? Dan betaal je elke maand de stookkosten aan ons. Ook hiervan ontvang je elk jaar een afrekening, tegelijk met de algemene afrekening van de servicekosten.


Op de afrekening zie je één van de onderstaande kosten staan:
  • gas door middel van bemetering: deze stookkosten gelden als er in je woning verbruiksmeters van Ista zitten. Ista verzorgt dan het leveren en het onderhoud van de meters. Ook meet Ista je verbruik. Elk jaar maakt Ista de jaarafrekening op basis van je werkelijke verbruik, het voorschot dat al bij je in rekening is gebracht en de prijs van de energie. Lees hier de toelichting op de warmteafrekening Ista (pdf);
  • gas, water en elektra individueel: in dit geval is je verbruiksmeter niet van Ista. De energieleverancier meet dan je verbruik en brengt dit bij ons in rekening. Wij berekenen deze kosten weer door aan jou. Naast je verbruik betaal je voor de meter zelf, dit noemen we 'vastrecht'. Bovenop de servicekosten berekenen wij 1% (als Woonbedrijf dit uitbesteedt) of 2% (als Woonbedrijf zelf de administratie doet) administratiekosten over de warmtelevering en 5% over de overige servicekosten. Dit is wettelijk zo geregeld. Deze percentages zijn inclusief eventuele BTW.