Servicekosten

Bij veel van onze woningen betaal je iedere maand een bedrag voor de servicekosten.

Servicekosten betaal je voor algemene diensten zoals elektriciteit en de schoonmaak van algemene ruimtes en groenonderhoud. Elke maand betaal je hiervoor een voorschot, samen met de huur. Je ontvangt de servicekostenafrekening voor 1 juli.

Waarom betaal ik als bewoner servicekosten?

Bekijk deze video. Hierin krijg je een korte uitleg wat nu precies servicekosten zijn en hoe de servicekostenafrekening tot stand komt.

Veelgestelde vragen

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die wij maken voor algemene diensten. Bijvoorbeeld de elektriciteit, schoonmaak en het ramen wassen van de algemene ruimtes in je gebouw. Elke maand betaal je hiervoor een voorschot, tegelijk met de huur.

Wat zijn verrekenbare / niet verrekenbare kosten?

Verrekenbare servicekosten
Hiervan krijg je elk jaar een afrekening. Wij berekenen elk jaar de kosten die echt zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor schoonmaak en elektra.

Niet-verrekenbare servicekosten
Voor deze servicekosten ontvang je geen afrekening. Je betaalt iedere maand een vast bedrag. Bijvoorbeeld voor het Glasfonds, het Ontstoppingsfonds, het Lampenfonds en Onderhoudsabonnement als je daar lid van bent.

Wat is de servicekostenafrekening en wat staat daarin?

In de servicekostenafrekening lees je hoeveel je het vorige jaar precies aan servicekosten hebt moeten betalen. Was je voorschot te hoog en heb je teveel betaald? Dan krijg je geld terug. Was je voorschot te laag? Dan betaal je het verschil bij en staat in de brief hoeveel je precies moet betalen. Je moet dit altijd zelf overmaken.

In de servicekostenafrekening staat ook wat je voorschot voor het nieuwe jaar is. Je ontvangt de servicekostenafrekening altijd vóór juli.

Hoe wordt het voorschot berekend?

Ieder jaar maken wij een inschatting van de te verwachten servicekosten voor het volgende jaar. Deze servicekosten delen wij door alle maanden van het jaar en dat wordt je nieuwe voorschot.

Waarom betaal ik administratiekosten?

Wij maken administratiekosten om de servicekosten zorgvuldig te verwerken. Bijvoorbeeld het maken van de jaarlijkse afrekening en het berekenen van het nieuwe voorschot. Je betaalt standaard 5 procent van de totale servicekosten aan administratiekosten.

Ik ben verhuisd, wanneer krijg ik de servicekostenafrekening?

Alle servicekostenafrekeningen worden verstuurd in het nieuwe jaar vóór juli. Ook als je verhuisd bent. Als je nieuwe adres bij ons bekend is, sturen we de brief daarnaartoe.

Ik heb niet het hele jaar op dit adres gewoond, betaal ik wel servicekosten voor het hele jaar?

Je betaalt alleen servicekosten over de maanden dat je op dit adres woont of gewoond hebt.

Ik wil een lager/hoger voorschot per maand betalen, kan ik deze laten aanpassen?

Als je het voorschot te hoog of te laag vindt, kun je deze laten aanpassen. Let op: als je je voorschot aanpast naar een lager bedrag, loop je het risico dat je aan het einde van het jaar bij moet betalen.

Wat betekenen de afkortingen in de servicekosten tabel?

In de servicekostenafrekening staan tabellen met daarin de precieze servicekosten. In deze tabellen staan afkortingen met bedragen daarachter. Hier leggen we je uit wat de afkortingen precies betekenen.

Wil je meer weten over de bedragen die in deze tabel staan
Bekijk dan de video bovenaan deze pagina.

Heb je een vraag over de Ista (afrekening)?

Eén keer per jaar ontvangt u van uw beheerder de afrekening van uw warmte- en/of waterverbruik. Ista Nederland maakt deze afrekening in opdracht van uw beheerder en berekent op basis van uw meterstanden hoeveel u daadwerkelijk heeft verbruikt.

Bekijk voor meer informatie deze folder over de afrekening van de Ista of bekijk de uitleg video op hun website.

Heb je een andere vraag?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.