Woningruil

Je huurwoning ruilen met iemand anders is soms een slimme oplossing. Je mag je woning ruilen met elke andere huurwoning, ook als die niet van Woonbedrijf is.

Ik wil meteen...

Woningruil aanvragen

Wij zien een woningruil als een gewone verhuizing. Je zegt dus je huurcontract op en wij sluiten een nieuw huurcontract af met de persoon met wie je gaat ruilen. De woningruil kan gevolgen hebben voor de huur.

Voorwaarden woningruil

Er geldt een aantal voorwaarden bij woningruil:

  • Je staat beiden ingeschreven als woningzoekende op www.wooniezie.nl;
  • Informeer vooraf bij de verhuurder(s) wat de nieuwe kale huurprijs van de woning(en) wordt en wat de bijbehorende criteria zijn (m.b.t. leeftijd, huishoudgrootte en inkomen), voordat je de aanvraag indient. Dit in verband met de wettelijke regels over passend toewijzen en ons verhuurbeleid.
  • Er is ‘zwaarwichtig belang’. Dat wil zeggen dat wij alleen toestemming geven als wij je belang om te verhuizen zwaar genoeg vinden. Dat kan zijn een te kleine of te grote woning, een te hoge huurprijs, intensieve mantelzorg of de reisafstand tot school of werk;
  • Je hebt geen huurachterstand en de nieuwe huurder kan de huur betalen;
  • De persoon die in onze woning gaat wonen, blijft daar minimaal een jaar wonen;
  • Beide huurders én beide verhuurders gaan schriftelijk akkoord;
  • Bij het vermoeden van schijnruil, woonoverlast, woonfraude of het doorkruisen van ons toewijzingsbeleid wijzen wij de woningruil af.
Let op: houd rekening met de maximale huur als je recht op huurtoeslag hebt. Of als de persoon met wie je ruilt recht op huurtoeslag heeft.

Lees meer over de maximale huurprijs.

Woningruil aanvragen, benodigde documenten

Als je woningruil aanvraagt, hebben wij van zowel jou (en alle meeverhuizende personen) én je ruilkandidaat (en alle meeverhuizende personen) onderstaande documenten nodig. Zijn de documenten niet compleet? Dan wordt de aanvraag afgewezen en de aangeleverde documenten worden verwijderd. Je moet dan een nieuwe aanvraag doen, inclusief alle benodigde documenten. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie van ons.

  • Inkomensverklaring niet ouder dan 2 jaar (op te vragen bij de Belastingdienst);
  • Een verklaring van de verhuurder van de ruilkandidaat (als diegene niet bij Woonbedrijf huurt);
  • Een uittreksel uit de basisregistratie personen met adreshistorie. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden (je vraagt deze aan bij je gemeente).

De verhuurder van de persoon met wie je gaat ruilen zal de volgende documenten van je vragen. Download ze hier:

Let op: vergeet niet je BSN-nummer onleesbaar te maken op de inkomensverklaring. Deze hebben wij niet nodig en mogen wij niet in ons bezit hebben. Lees er hier meer over.

Inschrijftijd na woningruil

Om een woningruil te doen moeten jullie allebei bij Wooniezie als woningzoekende ingeschreven staan. Na goedkeuring van de woningruil en nadat je de woning hebt geaccepteerd via Wooniezie vervalt je opgebouwde inschrijftijd. Als je je opnieuw aanmeldt als woningzoekende bouw je weer opnieuw inschrijftijd op.